کمینه‌سازی تحویل‌ها در شبکه‌های بی‌سیم


کمینه‌سازی تحویل‌ها در شبکه‌های بی‌سیم
در سال‌های اخیر ظهور و گسترش شبکه‌های بی‌سیم در دنیای ارتباطات و تبادل داده موجب جذب مطالعات گوناگون به ‌منظور بهبود کیفیت اون‌ها در ابعاد مختلف شده هست.


سنجش از دور اتمسفر با اندازه‌گیری‌های یک ایستگاه دائم GPS
با توجه به محدودیت برد دستگاه‌های فراهم‌نماينده ارتباطات بی‌سیم، برای ایجاد این شبکه‌ها در یک محدوده جغرافیایی مشخص، معمولاً نیاز به هستبرنامه تعداد زیادی نقطه دسترسی به‌ منظور فراهم آوردن پوشش کامل و افزایش کیفیت سرویس‌‌دهی به کاربران هست.


بررسی رفتار ستون‌های سنگی (تکی و گروهی) محصور شده در ژئوتکستایل (‏GCSC‏) در برابر نیروهای استاتیکی و ‏دینامیکی توسط نرم‌افزار اجزاء محدود ‏P
در یک شبکه متراکم، هر نقطه از محیط ممکن هست توسط چندین نقطه دسترسی متفاوت پوشیده شده‌باشد، بنابراین در این نقاط، کاربر چندین انتخاب برای اتصال به شبکه دارد.


بررسی تأثیر عقب نشینی سازه‌ها در ارتفاع بر عملکرد لرزه‌ای سازه‌های فولادی با سیستم قاب خمشی
علاوه بر این قطع ارتباط کاربر از یک نقطه دسترسی و اتصال اون به نقطه دسترسی دیگر، که به اون "عملیات تحویل" ‌می‌گویند، موجب بروز اختلال در ارتباط کاربر با شبکه و نیز افزایش مصرف انرژی می‌شود.


اولویت بندی شبکه راهها با هدف تخصیص بودجه تعمیر و نگهداری به کمک نرم افزار Arc Gis (مطالعه موردی: شبکه راههای اصلی استان خراسان شمالی)
چگونگی انتخاب از میان نقاط دسترسی متفاوتی که کاربر در یک نقطه از شبکه می‌تواند به اون‌ها متصل شود تأثیر مستقیمی بر تعداد تحویل‌های رخ‌داده در حین ارتباط کاربر با شبکه دارد.


بتن قلیافعال غلتکی روسازی راه
هدف ما در این پایان‌نامه کمینه‌سازی برخط تحویل‌ها در یک شبکه بی‌سیم با ظرفیت سرویس‌دهی محدود نقاط دسترسی هست.


روش‌های ارتقای بهره‌وری حمل و نقل هوایی مسافر در فرودگاه‌های داخلی (مطالعه‌ی موردی فرودگاه‌های استان خوزستان)
ما این مسئله را از دیدگاه تحلیل رقابتی بررسی می‌کنیم و با در نظر گرفتن دو حالت روی حرکت کاربران به بررسی اون می‌پردازیم: 1- هر کاربر بتواند درون شبکه مسیر حرکت دلخواه خود را داشته باشد 2- کاربران به صورت گروهی و باهم حرکت نمايند.


تخمین فشار و افت فشار در جریان های دوفازی آب و هوا با استفاده از سیستم عصبی-فازی تطبیقی و الگوریتم بهینه سازی ازدحام ذرات
در حالت اول ثابت می‌کنیم که هیچ الگوریتم رقابتی نمی‌تواند در حالت برخط این مسئله را با ضریب رقابتی محدودشده حل کند.


بررسی سختی جانبی شمع - خاک در عمق تحت اثر بارهای قائم و جانبی
در حالت دوم با توجه به اطلاعات ورودی مسئله، هنگامی که مسیر حرکت کاربران از قبل مشخص هست با ارائه یک الگوریتم حریصانه، بهینگی اون را ثابت می‌کنیم و اگر مسیر حرکت کاربران مشخص نباشد دو الگوریتم غیرمتمرکز و متمرکز را ارائه می‌کنیم که اجرای اون‌ها بدون داشتن هیچ‌دانشی از چگونگی حرکت کاربران انجام می‌شود.

برای الگوریتم غیرمتمرکز ثابت می‌کنیم که ضریب رقابتی اون O(nاست و برای الگوریتم متمرکز نیز ثابت می‌کنیم که چنین هستراتژی در مقابل هر رقیب فراموش‌کار دارای ضریب رقابتی O(?) هست، که n تعداد کاربران حاضر در شبکه و ? حداکثر تعداد نقاط دسترسی هست که کاربران در هر نقطه از مسیر حرکت خود می‌توانند به اون‌ها متصل شوند.
72 out of 100 based on 57 user ratings 632 reviews