طراحی بهینه دو هدفه شبکه‎های توزیع آب بر پایه حداقل هزینه اجرا و حداکثر امتیاز عملکرد


طراحی بهینه دو هدفه شبکه‎های توزیع آب بر پایه حداقل هزینه اجرا و حداکثر امتیاز عملکرد
شبکه‎های توزیع آب از مهم‎ترین تأسیسات زیربنایی شهرها می‎باشند.


مطالعه عددی تغییرشکل دیواره گودهای میخکوبی شده با تاکید بر سازه مجاور گود
بهینه‎سازی شبکه‎های توزیع آب در ابعاد مختلف همواره مورد نظر محققین بوده هست.


بررسی لرزه اي گروه شمع با درنظر گيري اثرات اندركنش تونل-شمع- سازه
هدف اصلی پژوهش حاضر طرح یک شبکه توزیع آب شهری بر پایه بهینه‎سازی دو هدفه بود.


برآورد تحلیلی فرکانس‌های طبیعی دیوارهای خاک مسلح با در نظر گیری اثر اندرکنش خاک – سازه
اهداف بهینه‎سازی، کمینه نمودن هزینه و بیشینه نمودن امتیاز کلی شبکه از منظر پارامترهای بهره‎برداری و عملکردی منظور شدند.


بررسی آزمایشگاهی عملکرد خمشی تیرورقهای فولادی با ناکاملی کروی در صفحه‌ی جان
در این راستا پارامترهای بهره‎برداری و عملکردی شبکه بر پایه جنس لوله‎ها و بر مبنای امتیازهای منظور شده در نشریه 3-117 بازنگری اول (معاونت برنامه‎ریزی و نظارت راهبردی، 1392) انتخاب شدند.


بررسی و مقایسه اثر الیاف پلیمری در ترک‌خوردگی‌های ناشی از افت و حرارت در دال‌های بتنی با مصالح منطقه سبزوار
طرح بهینه مورد نظر بر روی بخشی از شبکه توزیع آب شهر تربت جام پیاده‎سازی و در فرآیند بهینه‎سازی هزینه‎ای از نرم‎افزار WaterGEMS V8i هستفاده گردید.


ارزیابی عملکرد چسبنده قیری خود ترمیم حاوی فیلر معدنی و مواد افزودنی
جبهه پارتوی بهینه‎سازی دو هدفه تصاویر واقع‎بینانه‎تری از طرح در اختیار برنامه دادند که بر پایه اون می‎توان به یک طرح متعادل از هزینه و سطح عملکردی و بهره‎برداری دست یافت.


بررسی آبشستگی بستر در بالادست آبگیرهای کفی
نتایج مطالعه می‎تواند به طراحان و بهره‎برداران شبکه‎های توزیع آب شهری کمک شایانی نماید.


مقاوم‌سازی خاک‌های نمکی بستر راه با استفاده از خاک رس60 out of 100 based on 45 user ratings 1220 reviews