بررسی ساخت و ساز ناب با رویکرد مدیریتی در موفقیت پروژه‌های عمرانی (مطالعه موردی: شرکت آب منطقه‌ای خراسان رضوی)


بررسی ساخت و ساز ناب با رویکرد مدیریتی در موفقیت پروژه‌های عمرانی (مطالعه موردی: شرکت آب منطقه‌ای خراسان رضوی)
موفقیت در پروژه‌های ساخت و ساز به معنای برآورده‌شدن حداقل سه معیار می باشد: طبق برنامه وقت بندی مشخص شده اتمام یابد، طبق بودجه و هزینه تعریف شده تکمیل یابد و به اهداف مشخص شده در ابتدای پروژه دست یابد.


جداگرهای اصطکاکی پاندولی با شعاع متغیر
اما، پروژه‌ها معمولا با عدم اطمینان از انجام برنامه‌وقت‌بندی، افزایش وقت و هزینه طرح‌های عمرانی، روبرو هستند.


ارزیابی مقاومت بتن حاوی خاکستر پوسته شلتوک برنج تصفیه شده با استفاده از روش التراسونیک
هستفاده از ابزارهای بروز مدیریتی در جهان می تواند راه گشا این مشکل باشد.


بررسی نحوه بکارگیری تیم‌های اجرایی در مجموعه پروژه‌های شرکت‌های پیمانکار ساختمانی، با بهره‌گیری از الگوهای شایستگی
یکی از این ابزارها تفکر ناب هست که هستفاده از این مدل و پیاده سازی اون در پروژه هایی که مبنای تولید دارند امکان پذیر هست.


اثر ضربه ساختمان‌های مجاور در هنگام بارهای لرزه‌ای
در این پژوهش، ابتدا به منظور ارزیابی پروژه‌های شرکت آب منطقه‌ای، به شناسایی معیارهای موفقیت پرداخته و 5 معیار هزینه، وقت، کیفیت، مدیریت ارتباطات و ایمنی شناسایی شده‌اند.


ارزیابی عملکرد استاتیکی و دینامیکی آسفالت لاستیکی با استخوان‌بندی سنگدانه‌ای
سپس با محاسبه شاخصPQR ، این پروژه‌ها ارزیابی شده و مشاهده می‌شود که پروژه‌های موردنظر موفق نیستند.


فرمولاسیون و کاربرد روش اجزای محدود همراه با برنامه‌ریزی خطی در تحلیل مسایل پایداری در خاک‌های غیر همسان
از اونجایی که فاکتورهای بحرانی موفقیت دستیابی به موفقیت را آسان می‌سازند.


مطالعه آزمایشگاهی عملکرد هیدرولیکی سرریز لبه تیز مرکب ذوزنقه‌ای-ذوزنقه‌ای
به کمک روش تحلیل سلسله مراتبی به مقایسه 18 فاکتور موفقیت پرداخته و فاکتورهای بحرانی موفقیت شناسایی شده‌اند.


ارائه مدل تنش-کرنش بتن در محصورشدگی بالا
5 فاکتور بحرانی عبارتند از: توانایی مالی و تجهیزاتی پیمانکاران، شناسایی و تخصیص ریسک ها، تایید پروژه توسط مقامات و تامین اعتبار، ارتباطات صادقانه و همکاری بین اعضای تیم پروژه و کفایت نقشه ها و مشخصات.

با بررسی ساخت و ساز ناب به این نتیجه رسیده که این فلسفه برآورده نماينده فاکتورهای شناسایی و تخصیص ریسک ها، تایید پروژه توسط مقامات و تامین اعتبار، ارتباطات صادقانه و همکاری بین اعضای تیم پروژه و کفایت نقشه ها و مشخصات می باشد.
78 out of 100 based on 33 user ratings 158 reviews