روش‌های ارتقای بهره‌وری حمل و نقل هوایی مسافر در فرودگاه‌های داخلی (مطالعه‌ی موردی فرودگاه‌های استان خوزستان)


روش‌های ارتقای بهره‌وری حمل و نقل هوایی مسافر در فرودگاه‌های داخلی (مطالعه‌ی موردی فرودگاه‌های استان خوزستان)
تقاضای روز افزون سفرهای هوایی با توجه به رشد جمعیت و پیشرفت تکنولوژی که نتایج اون در ارایه خدمات در سفرهای هوایی مشهود هست ، موجب شده که هستفاده بهینه از منابع و خدمات فرودگاهی در جهت افزایش میزان سفرهای هوایی و کاهش میزان تاخیرات از اهمیت بالایی برخوردار گردد.


تحلیل غیرخطی اتصالات خورجینی به روش اجزای محدود
فرودگاههای هستان خوزستان که از ساختار های قدیمی برخوردارند جوابگوی نیازهای مسافران نیستند و لازم هست که مشکلات موجود شناسایی و تغییراتی در ترکیب شرایط فرایند سفر های هوایی در بخش خدمات فرودگاهی داده شود.


مدل کردن نشست منطقه‌ای زمین در اثر پائین رفتن سطح آبهای زیرزمینی
در روش تحقیق روش الگوریتم ژنتیک مورد هستفاده برنامه گرفته و با بررسی شاخصهای بهره وری ، پارمترهای اصلی شناسایی و ترکیب اونها کدگذاری شده اند.سپس با توجه روابط ریاضی به محاسبه وقتهای ترکیبی فعالیتهای هر پرواز ، اثر پارامترها و میزان هزینه و سرمایه گذاری جهت راه اندازی هر روش پرداخته شده هست.


تحلیل برخورد کشتی با سازه‌های فراساحل
بدین جهت لازم هست که میزان سفر های هوایی در حال حاظر مورد بررسی برنامه گرفته و نرخ رشد سفر ها با توجه به سالهای اخیر محاسبه شده و تا سال هدف میزان تقاضای سفر محاسبه گردد و ظرفیت فرودگاهها با میزان تقاضای سفر در سال هدف مورد ارزیابی برنامه گیرد.


کاربرد نظریه مجموعه فازی در بهینه‌سازی سازه‌ها
و در نهایت روشهای انجام فعالیتهای فرودگاهی و ترکیب این روشها مورد بررسی قرارداده شود و با توجه به هزینه تمام شده ترکیب روشها که شامل هزینه اولیه و هزینه بهره برداری هر روش هست و همچنین نسبت هزینه به فایده مورد قضاوت برنامه داده شوند.


بررسی و ارزیابی مدل رفتاری بتن غلتکی کوبیده شده
ایجاد تغییرات در فعالیتهای فرودگاهی و ترکیب اونها با نتیجه حداکثری افزایش بهره وری که همان افزایش تعداد مسافران بوده و کمترین هزینه هدف این پایان نامه بود هست.


تعیین میزان آبگذری دریچه تخلیه کننده تحتانی سدها با استفاده از مدل فیزیکی و مدل ریاضی


مقایسه روش‌های تحلیلی معادل استاتیکی، دینامیکی و شبه دینامیکی در آیین‌نامه 2800 زلزله ایران


54 out of 100 based on 49 user ratings 674 reviews