بررسی و تعیین عملکرد اقتصادی زیر شاخه‌های صنایع ایران با استفاده از روشهای تحلیل چندگانه


بررسی و تعیین عملکرد اقتصادی زیر شاخه‌های صنایع ایران با استفاده از روشهای تحلیل چندگانه
در این پژوهش وضعیت صنایع در کشور ایران مورد ارزیابی و مقایسه برنامه گرفته هست .


انعطاف‌پذیری طراحی فرآیند ساخت و اثر آن بر طراحی سلول‌های تولیدی
برای این منظور، بر مبنای طبقه‌بندی هستاندارد بین‌المللی فعالیت‌های اقتصادی (I.S.I.C) زیرشاخه‌های دو رقمی صنایع مشخص شده و وضعیت این زیرشاخه‌ها بر پايه شاخص‌های منتخب اقتصادی مقایسه و تجزیه و تحلیل میشوند.


بررسی توان پژوهشی و مسائل تحقیقات در دانشگاه (در بخض فنی و مهندسی)
جهت مقایسع بین زیرشاخه‌ها و تعیین عملکرد اونها روشهای تحلیل چندگانه بکار برده می‌شوند.


بررسی فنی و اقتصادی تولید سوله‌های پیش‌ساخته بتنی در کارخانه خانه‌سازی اهواز
روشهای تحلیل چندگانه به روشهایی اطلاق میشوند که در اونها حوامع مورد بررسی بر پايه معیارهای مختلف و بصورت یکجا مقایسه می‌شوند.


ارزیابی ظرفیت یک کارگاه تحقیقاتی و طراحی و برنامه‌ریزی به تولید رسانیدن محصول
در اینجا روشهای تاکسونومی عددی (Numrrical Taxonomy) و تحلیل مولفه‌های اصلی (Principal Component Analysis) که از روشهای تحلیل چندمتغیره می‌باشند، توضیح داده شده و با روش DEA (Data Envelopment Analysis) که یک روش برنامه‌ریزی ریاضی می‌باشد، مقایسه گردیده‌اندو با هستفاده از این روشها و بر مبنای شاخص‌های مختلف اقتصادی و بهره‌وری زیرشاخه‌های مختلف صنعت مقایسه شده هست .


طراحی الگوریتم استقرار وسایل جدید با توجه به پارامتر زمان
نتایج بدست آمده ضمن تایید صحت انجام روش‌های فوق، نشان‌دهنده میزان اهمیت هر یک از شاخص‌های بکار برده شده و تعیین جایگاه زیرشاخه‌های صنایع میباشد.


برنامه‌ریزی بهره‌وری در صنایع غذایی
با هستفاده از این روش‌ها بستری مناسب جهت اتخاذ تصمیم در سطوح مختلف صنعت و بکارگیری اون ایجاد می‌شود.


ارائه مدل بهینه برای برنامه‌ریزی و کنترل عملیات تولید در صنعت لاستیک‌سازی با استفاده از سیستم کان‌بان


ارزیابی سطح بهره‌وری نیروی انسانی، علل افت و ارائه راه‌حل ها جهت افزایش آن


96 out of 100 based on 86 user ratings 786 reviews