طراحی سیستم ظرفیت سنجی کارخانه‌های شرکت صنعتی نیرو محرکه

حل مسأله مکان‌یابی-مسیریابی چند سطحی با توجه به محدودیت در ظرفیت انبارها و محدودیت در مسیر با استفاده از روش‌های ابتکاری
تحلیل تعویض قطعات در نگهداری و تعمیرات پیشگیرانه به کمک مدل‌سازی پویایی‌های سیستم
تعیین عوامل موثر بر موفقیت فرآیند توسعه محصول جدید با تکیه بر سیستم مدیریت کیفیت فراگیر
حل مسأله اندازه دسته و زمان‌بندی تولید چند کالایی در زنجیره تأمین با ماشین‌های موازی نامرتبط و عمر مفید کالای فازی
بهینه‌سازی چندهدفه برای یکپارچه‌سازی برنامه‌ریزی فرایند و زمانبندی
طراحی الگوی تعیین اولویت‌های فناوری با استفاده از ماتریس جذابیت - قابلیت اصلاح شده؛ مطالعه موردی: وزارت نیرو
Is there a way to get Eclipse to treat 4 spaces exactly as it treats a tab?
When using mylyn trac connector how to attach screenshot?
Is it possible to access @task with mylyn?
Where can I find the value of JUNIT_CONTAINER in Eclipse?
How to configure eclipse to autosave on run?
How do I get support for GPB in Eclipse?
maven classpath container refresh job
SVN - How to set all files to same revision number and date
How do I search files in Eclipse so the results shows files that do NOT contain the search term?
Eclipse: bind some key for all unit tests
برآورد ارزش در معرض خطر با استفاده از نظریه ارزش فرین در بورس اوراق بهادار تهران
ارائه چارچوبی جهت تحلیل ذی‌نفعان در پروژه‌های تولید ناب: مورد کاوی شرکت‌های چاپ
پیش‌بینی قیمت طلا با استفاده از شبکه‌های عصبی
قیمت‌گذاری و کنترل موجودی به صورت توام برای کالاهای زوال‌پذیر با تقاضای تصادفی
تعیین مسیر بحرانی پروژه به کمک روشهای تصمیم‌گیری چندمعیاره با رویکرد فازی
تحلیل بیزین در بررسی روند زمانی قطعی و تغییر در پایداری بر روی شاخص بورس تهران با مدل تعمیم یافته ریشه واحد تصادفی
انتخاب سبد سهام ردیابی کننده شاخص با استفاده از شبکه‌های عصبی
پیش‌بینی قیمت سهام بورس اوراق بهادار بر پایه روش خوشه‌بندی فازی
کاربرد الگوریتم‌های فراابتکاری در حل مدل تعیین مقدار اقتصادی تولید با امکان تولید اقلام معیوب، ضایعات و فرآیند دوباره‌کاری
ارائه يك الگوريتم برای مساله مكانيابي-مسيريابي يكپارچه (مقايسه آن با ساير روش‌هاي تكراري و سلسله مراتبي)
حل مدل استوار مکان‌یابی تسهیلات رقابتی پیشرو - پیرو با الگوریتم فراابتکاری کارا
انتخاب پروژه‌های توسعه‌ی خیابان‌های شهری با توجه به رویکرد عدالت فضایی (مطالعه موردی: شهر اصفهان)
بهینه‌سازی مبتنی بر شبیه‌سازی در کارگاه مونتاژ بدنه
Is there a shortcut in Eclipse to Re-run the most recently launched program?
Eclipse Plugin does not work in FlashBuilder/FlexBuilder Standalone
How do I know when user minimizes / maximizes Eclipse?
How do you make eclipse use an existing svn working copy?
eclipse is not building my EAR correctly - sometimes it forgets the war, and always leaves out my library jars - why?
Portable Eclipse
Attach the Java Source Code
Eclipse UI Plugins
Eclipse 3.4 GWT 1.6 project - how to reference source from other projects?
What comes after Eclipse Galileo?
*