استفاده از الگوریتم ممتیک برای حل یک مدل زمان‌بندی دومعیاره خط مونتاژ

زمان‌بندی نیروی کار ماهر در زمان‌بندی چند پروژه با محدودیت منابع در شرایط عدم قطعیت
اولویت‎بندی پارامترهای موثر در ارتقاء بهداشت، ایمنی و محیط زیست (HSE-MS) با استفاده از منطق فازی و خانه کیفیت (QFD): (مطالعه موردی گروه باریت فلات
شناسایی نشت گاز با استفاده از داده‌های سنجش از دور
معرفی مدلی برای بررسی استواری طراحی در چرخه عمر محصول
بررسی اثر جریان و میدان الکتریکی بر روی چسبندگی و رشد سلول های فیبروبلاست کشت داده شده بر روی سطوح پلی‌لاکتیک اسید
مسأله‌ی زمان‌بندی کار کارگاهی انعطاف‌پذیر با در نظر گرفتن زمان‌های راه‌اندازی و محدودیت دسترسی به ماشین
ارائه مدل استوار تعیین اندازه دسته و زمان‌بندی تولید به طور همزمان
زمان‌بندی تولید بر اساس استراتژی‌های مختلف حرکت بازوی مکانیکی ربات در سلول رباتیک با در نظرگرفتن فرسودگی ابزار
مکانیابی خودروهای خدمات اضطراری با در نظر گرفتن ورود گروهی تقاضاها
طراحی الگوی وفاداری مشتری در بانکداری الکترونیک با استفاده از پایگاه قوانین فازی و شبکه عصبی فازی
توسعه یک مدل اقتصادی جهت تخصیص منابع در شرکت‌های چند پروژه‌ای
ارتباط زمانی بین قیمت نقد و قیمت قراردادهای آتی
اولویت‌بندی شهرهای استان یزد جهت بکارگیری انرژی خورشیدی
Is there a shortcut in Eclipse to Re-run the most recently launched program?
Eclipse Plugin does not work in FlashBuilder/FlexBuilder Standalone
How do I know when user minimizes / maximizes Eclipse?
How do you make eclipse use an existing svn working copy?
eclipse is not building my EAR correctly - sometimes it forgets the war, and always leaves out my library jars - why?
Portable Eclipse
Attach the Java Source Code
Eclipse UI Plugins
Eclipse 3.4 GWT 1.6 project - how to reference source from other projects?
What comes after Eclipse Galileo?
*