ارزیابی اثرات بکارگیری سیستم های اطلاعات مدیریت در بهبود کارایی نظام مدیریت تجهیزات اندازه گیری

مدلسازی دوسطحی برای تصمیم گیری شرکای زنجیره تامین به منظور مدیریت تدارکات و پشتیبانی روابط از طریق مذاکره
ارزش گذاری مالی مدل کسب و کار به عنوان یک دارایی نامحسوس با رویکرد مطالعه موردی در یک کسب و کار الکترونیک
ارائه مدلی جهت سنجش رضایتمندی مشتری با رویکرد کارت امتیازدهی متوازن فازی (مطالعه موردی: شرکت پرداخت الکترونیک)
بهینه‌سازی مسائل آماری چندپاسخه با استفاده از الگوریتم ژنتیک
کاربرد الگوریتمهای فراابتکاری در بهینه‌سازی یک زنجیره تامین چندهدفه چندسطحی با در نظرگرفتن قابلیت اطمینان
بهینه‌سازی پورتفوی با درنظرگرفتن روان‌شناسی بازار در یک محیط فازی
ارایه مدل تأثیر اشتراک دانش در ارتقاء سرمایه فکری دانشجویان مراکز دانشگاهی - مطالعه موردی در دانشگاه پیام نور شاهین شهر
توسعه مدلی برای گروه‌های کاری با تاکید بر خلق دانش: مطالعه موردی دانشجویان دانشگاه پیام نور تهران - شمال
ارزیابی اثر بخشی و کارایی احداث مسیر ویژه BRT در باند وسط/کنار بزرگراه (نمونه موردی: بزرگراه اشرفی اصفهانی)
تصمیمات قیمت‌گذاری و موجودی در یک زنجیره تأمین چند سطحی: رویکرد نظریه بازی ها
طراحی پیکره زنجیره تامین برای محصول جدید در حالت انتخاب چند تامین کننده
عوامل تأثیرگذار بر تغییرات شاخص کل قیمت بورس اوراق بهادار تهران با رویکرد پویایی‌ سیستم‌ها
مدیریت جریان بیمار در سی سی یو و پست سی سی یو با رویکرد صف
Is there a shortcut in Eclipse to Re-run the most recently launched program?
Eclipse Plugin does not work in FlashBuilder/FlexBuilder Standalone
How do I know when user minimizes / maximizes Eclipse?
How do you make eclipse use an existing svn working copy?
eclipse is not building my EAR correctly - sometimes it forgets the war, and always leaves out my library jars - why?
Portable Eclipse
Attach the Java Source Code
Eclipse UI Plugins
Eclipse 3.4 GWT 1.6 project - how to reference source from other projects?
What comes after Eclipse Galileo?
*