شناخت موانع موجود و بسترهای لازم برای تدوین استراتژی و اولویت تأثیر گذاری آن ها در سازمان های دولتی (مطالعه موردی شرکت توانیر)

اولویت بندی مدل‌های مدیریت فرایندهای کسب و کار با استفاده از الگوریتم شواهد
استفاده از کارت امتیازی متوازن و سیستم‌های دینامیکی در بررسی عملکرد صنعت کاشی و سرامیک ایران
ارائه مدل تلفیقی برای ارزیابی و ارائه راهکارهای بهبود چابکی در واحدهای تولیدی، مطالعه موردی سه شرکت تعاونی تولیدی
امکان سنجی الکتروریسی بدون ‌سوزن نانوالیاف سلولزی استخراج‌ شده از کاه برنج
توسعه مدل های موجودی با استفاده از نظریه دمپستر-شفر با بکارگیری الگوریتم ژنتیک برای اقلام فاسد شدنی دارای پیش پرداخت
مسئله انتخاب سبد پروژه چند دوره ای با در نظر گرفتن ریسک و درآمد احتمالی
ارائه یک چارچوب بهینه‌سازی برای برنامه ریزی فضای قفسه‌ها در سطح خرده فروشی با توجه به اثر ناحیه
قابلیت اطمینان شبکه و مکان‌یابی بهینه فرودگاه‌ها
ارتقاء و مدلسازی فرایند تولید نانوالیاف بر مبنای ریسندگی الکتروسانتریفیوژ
ارزیابی و ارائه شاخص‌های کلیدی عملکرد در شرکت پایانه‌های نفتی ایران بر اساس مدل EFQM
برنامه ریزی تولید در صنایع تولید پیوسته تحت شرایط رقابتی با در نظرگرفتن دیدگاه کارایی مصرف انرژی
ارائه یک مدل هوشمند برای شناسایی [کلاهبرداری] در کارت های اعتباری
کاربرد روش های فرا ابتکاری دو هدفه در بهینه سازی یک مسئله پایایی سری – موازی با سیاست k – out – of – n با محدودیتهای وزن و حجم
Is there a shortcut in Eclipse to Re-run the most recently launched program?
Eclipse Plugin does not work in FlashBuilder/FlexBuilder Standalone
How do I know when user minimizes / maximizes Eclipse?
How do you make eclipse use an existing svn working copy?
eclipse is not building my EAR correctly - sometimes it forgets the war, and always leaves out my library jars - why?
Portable Eclipse
Attach the Java Source Code
Eclipse UI Plugins
Eclipse 3.4 GWT 1.6 project - how to reference source from other projects?
What comes after Eclipse Galileo?
*