انتخاب سبد سهام با استفاده از متد AHP فازی

قیمت گذاری در لجستیک معکوس با در نظرگرفتن کیفیت محصولات و تقاضای احتمالی(مطالعه موردی:شرکت صنایع لاستیک یزد)
مدل ارزش اختیار حقیقی با دیدگاه استوار
بررسی مسائل زمان‌بندی عملیات با زودکرد و دیرکرد تکه‌به‌تکه خطی و پنجره‌های زمانی تحویل
مدل‌سازی روند استخراج بهینه از منابع پایان‌پذیر؛ مطالعه موردی منابع نفت ایران
بهبود رضایت بیماران با استفاده از رویکرد مدیریت ارتباط با بیمار (مورد کاوی: بیمارستان شریعتی تهران)
ارائه مدلی مفهومی برای بررسی تاثیر تکنولوژی اطلاعات بر یکپارچگی و چابکی زنجیره تامین
Is there a way to get Eclipse to treat 4 spaces exactly as it treats a tab?
When using mylyn trac connector how to attach screenshot?
Is it possible to access @task with mylyn?
Where can I find the value of JUNIT_CONTAINER in Eclipse?
How to configure eclipse to autosave on run?
How do I get support for GPB in Eclipse?
maven classpath container refresh job
SVN - How to set all files to same revision number and date
How do I search files in Eclipse so the results shows files that do NOT contain the search term?
Eclipse: bind some key for all unit tests
طراحی و مدل سازی داربست نخ هیبریدی ابریشم/پلی3-هیدروکسی بوتیرات جهت مهندسی بافت تاندون و لیگامنت
تجزیه و تحلیل مناقشات با ترجیحات چهار سطحی
تحلیل شبکه فازی برای پروژه های با سطوح ریسک بالا
ارائه چارچوب تحلیل سیستمی هزینه محور درمان بیماران سکته قلبی با روش آنژیوپلاستی اولیه و ترومبولیتیک تراپی
توسعه روشهای برآورد نقاط تغییر چندگانه در پایش پروفایل خطی ساده
حل مسئله تولید کارگاهی با هدفهای چندمنظوره به روشی ابتکاری
بهینه سازی پرتفولیو بر پایه حداقل سرمایه ی مورد نیاز
توسعه مدل یکپارچه‌سازی تصمیمات ره‌نگاشت فناوری با استفاده از پرومته فازی
پیش بینی مشخصه های نیرو و گشتاور در یک تایر رادیال سواری تحت بارهای گوناگون ایستا
ارائه یک مدل کاربردی به منظور پیاده سازی مهندسی ارزش در فرآیند های سازمان های تولیدی و خدماتی همراه با مطالعه موردی در یک شرکت تولیدی
بررسی تاثیر الگوهای تامین مالی بر عملکرد مالی شرکت در نوسانات اقتصادی (مطالعه موردی شرکتهای ساخت خودرو و قطعات)
ارائه مدل موجودی برای اقلام غیر فاسد شدنی و فاسد شدنی با در نظر گرفتن تابع پاسخ در تبلیغات
ارائه مدل بلوغ فرایند های ارتباط با مشتری با رویکرد مدیریت داده اصلی
Is there a shortcut in Eclipse to Re-run the most recently launched program?
Eclipse Plugin does not work in FlashBuilder/FlexBuilder Standalone
How do I know when user minimizes / maximizes Eclipse?
How do you make eclipse use an existing svn working copy?
eclipse is not building my EAR correctly - sometimes it forgets the war, and always leaves out my library jars - why?
Portable Eclipse
Attach the Java Source Code
Eclipse UI Plugins
Eclipse 3.4 GWT 1.6 project - how to reference source from other projects?
What comes after Eclipse Galileo?
*