زمانبندی چند پروژه ای با استفاده از الگوریتم ژنتیک و روش های مبتنی بر قواعد زمانبندی

بررسی مسائل زمان‌بندی عملیات با زودکرد و دیرکرد تکه‌به‌تکه خطی و پنجره‌های زمانی تحویل
مدل‌سازی روند استخراج بهینه از منابع پایان‌پذیر؛ مطالعه موردی منابع نفت ایران
بهبود رضایت بیماران با استفاده از رویکرد مدیریت ارتباط با بیمار (مورد کاوی: بیمارستان شریعتی تهران)
ارائه مدلی مفهومی برای بررسی تاثیر تکنولوژی اطلاعات بر یکپارچگی و چابکی زنجیره تامین
ارائه مدلی برای مدیریت جریان مواد بر اساس قابلیت اطمینان در شبکه‌های A،V و T شکل
طراحی و مدل سازی داربست نخ هیبریدی ابریشم/پلی3-هیدروکسی بوتیرات جهت مهندسی بافت تاندون و لیگامنت
Is there a way to get Eclipse to treat 4 spaces exactly as it treats a tab?
When using mylyn trac connector how to attach screenshot?
Is it possible to access @task with mylyn?
Where can I find the value of JUNIT_CONTAINER in Eclipse?
How to configure eclipse to autosave on run?
How do I get support for GPB in Eclipse?
maven classpath container refresh job
SVN - How to set all files to same revision number and date
How do I search files in Eclipse so the results shows files that do NOT contain the search term?
Eclipse: bind some key for all unit tests
تحلیل شبکه فازی برای پروژه های با سطوح ریسک بالا
ارائه چارچوب تحلیل سیستمی هزینه محور درمان بیماران سکته قلبی با روش آنژیوپلاستی اولیه و ترومبولیتیک تراپی
توسعه روشهای برآورد نقاط تغییر چندگانه در پایش پروفایل خطی ساده
حل مسئله تولید کارگاهی با هدفهای چندمنظوره به روشی ابتکاری
بهینه سازی پرتفولیو بر پایه حداقل سرمایه ی مورد نیاز
توسعه مدل یکپارچه‌سازی تصمیمات ره‌نگاشت فناوری با استفاده از پرومته فازی
پیش بینی مشخصه های نیرو و گشتاور در یک تایر رادیال سواری تحت بارهای گوناگون ایستا
ارائه یک مدل کاربردی به منظور پیاده سازی مهندسی ارزش در فرآیند های سازمان های تولیدی و خدماتی همراه با مطالعه موردی در یک شرکت تولیدی
بررسی تاثیر الگوهای تامین مالی بر عملکرد مالی شرکت در نوسانات اقتصادی (مطالعه موردی شرکتهای ساخت خودرو و قطعات)
ارائه مدل موجودی برای اقلام غیر فاسد شدنی و فاسد شدنی با در نظر گرفتن تابع پاسخ در تبلیغات
ارائه مدل بلوغ فرایند های ارتباط با مشتری با رویکرد مدیریت داده اصلی
توسعه مدل مکان‌یابی محور با ظرفیت محدود و تخصیص منفرد تحت محدودیت پوشش فازی
طراحی سبد سرمایه‌گذاری پایدار با استفاده از رویکرد سناریونگاری
Is there a shortcut in Eclipse to Re-run the most recently launched program?
Eclipse Plugin does not work in FlashBuilder/FlexBuilder Standalone
How do I know when user minimizes / maximizes Eclipse?
How do you make eclipse use an existing svn working copy?
eclipse is not building my EAR correctly - sometimes it forgets the war, and always leaves out my library jars - why?
Portable Eclipse
Attach the Java Source Code
Eclipse UI Plugins
Eclipse 3.4 GWT 1.6 project - how to reference source from other projects?
What comes after Eclipse Galileo?
*