بهینه‌سازی فرایند سنگ‌زنی با استفاده از روش طراحی آزمایشات

زمان‌بندی مجدد ماشین‌های موازی یکنواخت ناشی از ‏اختلال دوباره‌کاری
طراحی مدل ارزیابی عملکرد دو سطحی با در نظر گرفتن ارزیابی واحد و سازمان به همراه مطالعه موردی یک شرکت مهندسی پروژه محور
حل مدل ورود دسته‌ای کارها در محیط جریان کارگاهی ترکیبی با دو ایستگاه
مکان یابی، تخصیص و مسیریابی به منظور تاسیس مراکز موقت امداد و ارسال کالاهای امدادی درشرایط بحران با رویکرد تور پوششی در شرایط عدم قطعیت
مدل بهینه‌سازی شبکه زنجیره تامین حلقه بسته سبز با استفاده از الگوریتم رقابت استعماری چند هدفه
بررسی آزمایشگاهی تاثیر فاصله صفحات مثلثی شکل بر تغییرات توپوگرافی بستر رودخانه مستقیم
Is there a way to get Eclipse to treat 4 spaces exactly as it treats a tab?
When using mylyn trac connector how to attach screenshot?
Is it possible to access @task with mylyn?
Where can I find the value of JUNIT_CONTAINER in Eclipse?
How to configure eclipse to autosave on run?
How do I get support for GPB in Eclipse?
maven classpath container refresh job
SVN - How to set all files to same revision number and date
How do I search files in Eclipse so the results shows files that do NOT contain the search term?
Eclipse: bind some key for all unit tests

بهینه‌سازی فرایند سنگ‌زنی با استفاده از روش طراحی آزمایشات
در این پایان نامه ما با تغییر دادن پارامترهای ورودی فرآیند سنگ زنی که بواسطه انجام آزمایشات اولیه بدست آمده اند، تغییرات به وجود آمده در دو خروجی زبری و سختی قطعات را اندازه گیری نموده ایم و سپس با هستفاده از روشهای تحلیل داده های آماری، تجزیه و تحلیل نمودارهای اثرات اصلی، متقابل، باقیمانده ها، نرمال هستاندارد و...


توسعه مدل های تصمیم گیری برای مدیریت زنجیره تأمین سبز
که توسط نرم افزار مینی تب ارائه گردیده هست، ابتدا میزان تاثیر هر پارامتر بر خروجی و اثرات متقابل اونها را مصور نموده ایم و سپس با تحلیل این نمودارها و خروجیهای تحلیل واریانس، یک مدل ریاضی برای اونها در نظر گرفته و در آخر با انجام آزمایشات فرمول خود را مورد ارزیابی برنامه داده ایم.


شناسایی و ارزیابی ریسک تجهیزات پزشکی با روش FMEA: مورد مطالعه دستگاه الکتروسرجیکال


نگهداری و تعمیرات پویا در سیستم‌های تولیدی سری-موازی با در نظر گرفتن موجودی بافر


72 out of 100 based on 47 user ratings 1172 reviews

بهبود سیستم مدیریت پذیرش مرکز تصویربرداری بیمارستانی با رویکرد کیفیت بر پایه طراحی
تحلیل مسأله فروشنده ‌دوره‌گرد مقید به ‌شرط پوشش توسعه‌یافته با چند وسیله نقلیه
ارزیابی نیازمندی‌های مشتریان خدمات بازاریابی شبکه‌ای با استفاده از مدل یکپارچه شده کانو-QFD (مطالعه موردی شرکت نیوشانیک)
مدل سازی ارائه خدمات منطبق با کلاس جهانی در صنعت بانکداری (مطالعه موردی: بانک های سپه استان آذربایجان شرقی)
مدلسازی مسئله مدیریت زنجیره تامین فرآورده های خونی و ارائه روش حل
تحلیل دینامیک رشد و زوال جمعیت در شهرهای جدید ایران با تمرکز بر کیفیت زندگی شهری
مدل‌سازی و حل مسئله انتخاب تأمین‌کننده چندهدفه احتمالی در زنجیره تأمین سبز با استفاده از الگوریتم رقابت استعماری چندهدفه
طراحی استوار شبکه زنجیره تأمین سبز تحت شرایط عدم قطعیت
تعیین همزمان اندازه‌ی دسته و زمان‌بندی تولید در ریخته‌گری های کوچک
ارزیابی اثر سیستم ERP بر عملکرد مدیریت ارتباط با مشتریان (CRM) براساس مدل RFM
ارائه مدلی دو هدفه برای ارزیابی و انتخاب اقدامات کاهش ریسک پروژه با استفاده از رویکرد استوار
Is there a shortcut in Eclipse to Re-run the most recently launched program?
Eclipse Plugin does not work in FlashBuilder/FlexBuilder Standalone
How do I know when user minimizes / maximizes Eclipse?
How do you make eclipse use an existing svn working copy?
eclipse is not building my EAR correctly - sometimes it forgets the war, and always leaves out my library jars - why?
Portable Eclipse
Attach the Java Source Code
Eclipse UI Plugins
Eclipse 3.4 GWT 1.6 project - how to reference source from other projects?
What comes after Eclipse Galileo?
*