انتخاب گروهی پیمانکار از طریق مناقصه، بر مبنای SWOT با استفاده از روش VIKOR در محیط فازی


انتخاب گروهی پیمانکار از طریق مناقصه، بر مبنای SWOT با استفاده از روش VIKOR در محیط فازی
در دنیای رقابتی امروز، برون‌سپاری یکی از هستراتژی‌های مهمی هست که در شرکت‌های مدرن به کار گرفته می‌شود.


ارزیابی نیازمندی‌های مشتریان خدمات بازاریابی شبکه‌ای با استفاده از مدل یکپارچه شده کانو-QFD (مطالعه موردی شرکت نیوشانیک)
انتخاب پیمانکار به عنوان یک مسأله تصمیم‌گیری چندمعیاره (MCDM) شناخته شده هست.


مدل سازی ارائه خدمات منطبق با کلاس جهانی در صنعت بانکداری (مطالعه موردی: بانک های سپه استان آذربایجان شرقی)
معیارهایی که برای ارزیابی پیمانکاران به کار برده می‌شود شامل مسائل کیفی و کمّی می‌باشد.


مدلسازی مسئله مدیریت زنجیره تامین فرآورده های خونی و ارائه روش حل
دیگر تکنیک‌های انتخاب پیمانکار ، مسأله انتخاب پیمانکار را از دیدگاه هستراتژیک مورد بررسی برنامه نداده‌اند.


تحلیل دینامیک رشد و زوال جمعیت در شهرهای جدید ایران با تمرکز بر کیفیت زندگی شهری
در این پژوهش، برای اولین بار SWOT کمّی که یک لوازم اونالیز هستراتژیک هست در زمینه انتخاب پیمانکار و در یک فضای فازی، به کار گرفته شده هست.


مدل‌سازی و حل مسئله انتخاب تأمین‌کننده چندهدفه احتمالی در زنجیره تأمین سبز با استفاده از الگوریتم رقابت استعماری چندهدفه
در روش هستراتژیک ارائه شده، نقاط قوت، نقاط ضعف، موقعيت‌ها و تهدیدها (SWOT) و زیرشاخص‌هایشان در یک سلسله مراتب MCDM معرفی و نشان داده شده‌اند.


طراحی استوار شبکه زنجیره تأمین سبز تحت شرایط عدم قطعیت
به کار گیری منطق فازی و اعداد فازی ذوزنقه‌ای، ابهامات انسانی را در فرآیند تصمیم‌گیری مورد بررسی برنامه داده هست.


تعیین همزمان اندازه‌ی دسته و زمان‌بندی تولید در ریخته‌گری های کوچک
برای ارزیابی و انتخاب بهترین پیمانکار ، روشی جدید و کاربردی به نام VIKOR به کار گرفته شده هست.


ارزیابی اثر سیستم ERP بر عملکرد مدیریت ارتباط با مشتریان (CRM) براساس مدل RFM
نتایج به دست آمده از این روش، با نتایج روش TOPSIS که یک روش رتبه‌بندی شناخته شده و معمول هست، مقایسه شده ‌است.

روش ارائه شده، یک روش هستراتژیک کمّی هست که عدم قطعیت‌های ذهن آدمی را مورد رسیدگی برنامه می‌دهد.

علاوه بر اون، این روش به خاطر به کار گیری اونالیز SWOT مورد توجه مدیران برنامه می‌گیرد، هم‌چنین با مقداری تغییر می‌تواند برای شرکت‌های دیگر نیز قابل هستفاده باشد.
72 out of 100 based on 27 user ratings 1202 reviews

ارائه مدلی دو هدفه برای ارزیابی و انتخاب اقدامات کاهش ریسک پروژه با استفاده از رویکرد استوار
تولید نانوپودر کتیرا با استفاده از روش الکترواسپری
ارائه یک مدل دوسطحی برای طراحی شبکه لجستیک معکوس با بازگشت‌های وابسته به قیمت با در نظر گرفتن مالیات بر کربن
بهینه‌سازی چندهدفه قابلیت اعتماد سیستم‌های پیچیده با استفاده از استراتژی جدید در تخصیص اجزاء مازاد
بهینه سازی قابلیت اعتماد سیستم های چند حالته با در نظر گرفتن رفتار فازی برای احتمال وقوع حالت های مختلف هر یک از اجزاء
بهبود فرآیند برنامه‌ریزی استراتژیک با استفاده از رویکرد تحلیل عاملی مطالعه موردی: زیرنظام دولتی آموزش عالی استان اصفهان
Is there a shortcut in Eclipse to Re-run the most recently launched program?
Eclipse Plugin does not work in FlashBuilder/FlexBuilder Standalone
How do I know when user minimizes / maximizes Eclipse?
How do you make eclipse use an existing svn working copy?
eclipse is not building my EAR correctly - sometimes it forgets the war, and always leaves out my library jars - why?
Portable Eclipse
Attach the Java Source Code
Eclipse UI Plugins
Eclipse 3.4 GWT 1.6 project - how to reference source from other projects?
What comes after Eclipse Galileo?
*