حل مسأله اندازه دسته و زمان‌بندی تولید چند کالایی در زنجیره تأمین با ماشین‌های موازی نامرتبط و عمر مفید کالای فازی


حل مسأله اندازه دسته و زمان‌بندی تولید چند کالایی در زنجیره تأمین با ماشین‌های موازی نامرتبط و عمر مفید کالای فازی
مسأله تعیین اندازه دسته اقتصادی و وقت بندی تولید به عنوان یکی از مهم ترین ارکان در بحث برنامه ریزی تولید و هزینه های زنجیره تأمین به شمار میرود.


آزمون کارایی بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از روش آربیتراژ آماری تحت به کارگیری استراتژی مومنتوم
به توجه به ادبیات موضوع مطرح شده در مسائل برنامه ریزی تولید و وقت بندی تولید کارگاهی، می‌توان چنین بیان داشت که این حوزه از برنامه ریزی در دو دهه اخیر بیشتر مورد توجه برنامه گرفته هست.


طراحی و برنامه ریزی زنجیره تامین بین المللی چند هدفی- چند سطحی
در این نوع از مسائل به تعیین هموقت اندازه دسته اقتصادی جهت تولید و همچنین تعیین توالی و وقت بندی تولید، بر رو ماشین ها پرداخته میشود.


ساخت و پرداخت مدل انتخاب گونه سفر شهر اصفهان
تعیین هموقت اندازه دسته و وقت بندی تولید از مزایای این نوع از مسائل به شمار می‌رود، چراکه در در شرایط عملی هریک از اونها به تنهایی محدودیت هایی را به سیستم تولیدی وارد مینمایند.


بهینه‌سازی چندهدفه قابلیت دسترسی سیستم هایی با اجزای تعمیرپذیر و تعمیرناپذیر با تخصیص اجزای مازاد در محیط فاصله ای
به طور کلی در مدل های این نوع از مسائل هدف کمینه سازی هزینه های برپایی، هزینه های نگهداری موجودی نیمه ساخته و نهایی در تمامی انبارهای میانی و نهایی هست.


تدوین سیاست سفارش‌دهی (r, Q) در سیستم‌های احتمالی موجودی با در نظرگیری محدودیت منبع و تخفیف در خرید
در این پایان نامه به بررسی مسأله اندازه دسته و تحویل اقتصادی و وقت بندی تولید چند کالایی در محیط تولید کارگاهی انعطاف پذیر با ماشین های موازی نامرتبط در افق برنامه ریزی محدود که توسط مدیریت تعیین شده هست، پرداخته شده هست.


مکان‌یابی و تخصیص در شبکه زنجیره تامین چند سطحی پروژه ها به روش چند هدفه همزمانه با استفاده از الگوریتم MOPSO (مطالعه موردی: پروژه های EPC ساخت پ
در این زنجیره تأمین فرض شده هست که یک تأمین نماينده با سیستم تولید انعطاف پذیر کارگاهی، با ماشین های موازی نامرتبط، محصولاتی را که هریک دارای عمر مفیدی جهت سالم بودن هستند را پس از تولید به صورت مستقیم به واحد مونتاژ تحویل میدهد.


خوشه‌بندی مشتریان بر اساس مدل RFM و رویکرد داده کاوی برای افزایش وفاداری مشتریان بانک
برپايه رویکرد وقتی سیکل پایه یک مدل برنامه ریزی غیر خطی مختلط صفر و یک برای این مسأله طراحی شده هست که تابع هدف اون کمینه سازی میانگین هزینه های برپایی، نگهداری موجودی و حمل و نقل در واحد وقت در زنجیره تأمین هست.


مسأله زمانبندی تک‌‌ ماشینه دوعامله با محدودیت دسترسی به ماشین
در این زنجیره تأمین کمبود موجودی مجاز نمی باشد.

در این پایان نامه به بررسی این مسأله با در نظر گرفتن عدم قطعیت برای پارامتر عمر مفید کالا پرداخته شده هست و فرض شده هست که این مقادیر از تابع فازی مثلثی پیروی مینمايند.

این مسأله به صورت کلی بسیار پیچیده هست و برای مقیاس های عمومی و واقعی امروزی حل بهینه قطعی نمیتوان برای این نوع مسأله بدست آورد.

لذا این مدل با یک روش فرا ابتکاری تلفیقی، مبتنی بر بهینه سازی ذرات انبوه و جستجوی محلی حل شده هست که جواب های نزدیک به بهینه قابل قبولی حاصل شده هست.

جواب های حاصل شده از حل الگوریتم پیشنهادی که در بخش نتایج ارایه شده هست مقبولیت مدل را نشان میدهد.
66 out of 100 based on 51 user ratings 626 reviews

طراحی سیستم پشتیبان تصمیم مبتنی بر عامل: هماهنگی زنجیره تامین با استفاده از قراردادها و مدیریت موجودی توسط فروشنده
ارائه الگوی مناسب برای رتبه‌بندی شعب بانک‌ها با استفاده از کارت امتیازی متوازن و AHP فازی (مطالعه موردی: بانک ملی)
توسعه مدل های جدید سیاست سفارش اقتصادی تورمی در فضای مارکوفی
مکان‌یابی شبکه‌ای برای تسهیلات مستعد خرابی با در نظر گرفتن تقاضاهای احتمالی و اطلاعات ناقص مشتریان
مدلسازی مساله مسیریابی- موجودی در زنجیره تامین ساخت و ساز با در نظر گرفتن روابط پیش‌نیازی
مدل عوامل تأثیرگذار بر تصمیم‌گیری خرید مشتریان در بازارهای الکترونیکی
Is there a shortcut in Eclipse to Re-run the most recently launched program?
Eclipse Plugin does not work in FlashBuilder/FlexBuilder Standalone
How do I know when user minimizes / maximizes Eclipse?
How do you make eclipse use an existing svn working copy?
eclipse is not building my EAR correctly - sometimes it forgets the war, and always leaves out my library jars - why?
Portable Eclipse
Attach the Java Source Code
Eclipse UI Plugins
Eclipse 3.4 GWT 1.6 project - how to reference source from other projects?
What comes after Eclipse Galileo?
*