پیش‌بینی قیمت طلا با استفاده از شبکه‌های عصبی

آزمون کارایی بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از روش آربیتراژ آماری تحت به کارگیری استراتژی مومنتوم
طراحی و برنامه ریزی زنجیره تامین بین المللی چند هدفی- چند سطحی
ساخت و پرداخت مدل انتخاب گونه سفر شهر اصفهان
بهینه‌سازی چندهدفه قابلیت دسترسی سیستم هایی با اجزای تعمیرپذیر و تعمیرناپذیر با تخصیص اجزای مازاد در محیط فاصله ای
تدوین سیاست سفارش‌دهی (r, Q) در سیستم‌های احتمالی موجودی با در نظرگیری محدودیت منبع و تخفیف در خرید
مکان‌یابی و تخصیص در شبکه زنجیره تامین چند سطحی پروژه ها به روش چند هدفه همزمانه با استفاده از الگوریتم MOPSO (مطالعه موردی: پروژه های EPC ساخت پ
Is there a way to get Eclipse to treat 4 spaces exactly as it treats a tab?
When using mylyn trac connector how to attach screenshot?
Is it possible to access @task with mylyn?
Where can I find the value of JUNIT_CONTAINER in Eclipse?
How to configure eclipse to autosave on run?
How do I get support for GPB in Eclipse?
maven classpath container refresh job
SVN - How to set all files to same revision number and date
How do I search files in Eclipse so the results shows files that do NOT contain the search term?
Eclipse: bind some key for all unit tests

پیش‌بینی قیمت طلا با استفاده از شبکه‌های عصبی
بازار طلا، یکی از بازارهای پرتلاطم هست، که پیش‌بینی آینده اون می‌تواند در تصمیم‌گیری‌ها تاثیر مثبتی بر جای بگذارد.


خوشه‌بندی مشتریان بر اساس مدل RFM و رویکرد داده کاوی برای افزایش وفاداری مشتریان بانک
با آگاهی از قیمت طلا و پیش‌بینی صحیح اون می‌توان فرآیند تصمیم‌گیری خرید و فروش طلا در بازارهای جهانی را تسهیل و بهترین وقت اجرای معاملات و سرمایه‌گذاری‌ها را تعیین نمود.


مسأله زمانبندی تک‌‌ ماشینه دوعامله با محدودیت دسترسی به ماشین
لذا پیش‌بینی صحیح قیمت طلا از جهات مختلف حائز اهمیت هست.از این رو در این تحقیق به پیش‌بینی قیمت طلا جهانی پرداخته شده هست و شرایط تاثیرگذاری شامل: قیمت نفت، تولید ناخالصی ملی، نرخ بهره، نرخ تورم، تولید جهانی فلز طلا و قیمت نقره را به عنوان متغیرهای ورودی در نظرگرفته شده، همچنین از شبکه عصبی پیشخور چندلایه هستفاده شده که در نهایت یک شبکه پیشخور دو لایه (N6-30-1) با ریشه میانگین مربعات خطای 0/127 به عنوان بهترین مدل پیش‌بینی قیمت طلا انتخاب گردیده هست و نسبت به مقالات قبلی 1/8% بهبود در قدرت پیش‌بینی شبکه حاصل شده هست.


طراحی سیستم پشتیبان تصمیم مبتنی بر عامل: هماهنگی زنجیره تامین با استفاده از قراردادها و مدیریت موجودی توسط فروشنده
یافته‌های این مدل با سری وقتی از نوع ARIMA و رگرسیون مقایسه گردید که سپس شبکه عصبی، ARIMA در رتبه دوم دقت پیش‌بینی برنامه گرفت.


ارائه الگوی مناسب برای رتبه‌بندی شعب بانک‌ها با استفاده از کارت امتیازی متوازن و AHP فازی (مطالعه موردی: بانک ملی)


توسعه مدل های جدید سیاست سفارش اقتصادی تورمی در فضای مارکوفی


60 out of 100 based on 55 user ratings 530 reviews

مکان‌یابی شبکه‌ای برای تسهیلات مستعد خرابی با در نظر گرفتن تقاضاهای احتمالی و اطلاعات ناقص مشتریان
مدلسازی مساله مسیریابی- موجودی در زنجیره تامین ساخت و ساز با در نظر گرفتن روابط پیش‌نیازی
مدل عوامل تأثیرگذار بر تصمیم‌گیری خرید مشتریان در بازارهای الکترونیکی
توسعه مدل تحلیل پوششی داده‌ها با هدف اعتبارسنجی متقاضیان گروه‌بندی شده تسهیلات بانکی
شناسایی و اولویت بندی علل تاخیرات پروژه‌های صنعت آب بر اساس رویکرد AHP
تهیه نانو گرافن از گرافیت و استفاده از آن در نانوکامپوزیت های پلیمری بر پایه لاستیک استایرن بوتادین
تحلیل تغییرات شدت انرژی مبتنی بر تجزیه عوامل و متغیرهای کلان اقتصادی در زیر بخش‌های صنعت
طراحی داخلی انبار عبوری برای بهبود زمان‌بندی کامیون‌ها
ارائه رویکردهای تقریب برای کمینه‌‌سازی مجموع وزن‌‌دار زمان تکمیل با محدودیت دسترسی انعطاف‌‌پذیر
Is there a shortcut in Eclipse to Re-run the most recently launched program?
Eclipse Plugin does not work in FlashBuilder/FlexBuilder Standalone
How do I know when user minimizes / maximizes Eclipse?
How do you make eclipse use an existing svn working copy?
eclipse is not building my EAR correctly - sometimes it forgets the war, and always leaves out my library jars - why?
Portable Eclipse
Attach the Java Source Code
Eclipse UI Plugins
Eclipse 3.4 GWT 1.6 project - how to reference source from other projects?
What comes after Eclipse Galileo?
*