تعیین مسیر بحرانی پروژه به کمک روشهای تصمیم‌گیری چندمعیاره با رویکرد فازی

ساخت و پرداخت مدل انتخاب گونه سفر شهر اصفهان
بهینه‌سازی چندهدفه قابلیت دسترسی سیستم هایی با اجزای تعمیرپذیر و تعمیرناپذیر با تخصیص اجزای مازاد در محیط فاصله ای
تدوین سیاست سفارش‌دهی (r, Q) در سیستم‌های احتمالی موجودی با در نظرگیری محدودیت منبع و تخفیف در خرید
مکان‌یابی و تخصیص در شبکه زنجیره تامین چند سطحی پروژه ها به روش چند هدفه همزمانه با استفاده از الگوریتم MOPSO (مطالعه موردی: پروژه های EPC ساخت پ
خوشه‌بندی مشتریان بر اساس مدل RFM و رویکرد داده کاوی برای افزایش وفاداری مشتریان بانک
مسأله زمانبندی تک‌‌ ماشینه دوعامله با محدودیت دسترسی به ماشین
Is there a way to get Eclipse to treat 4 spaces exactly as it treats a tab?
When using mylyn trac connector how to attach screenshot?
Is it possible to access @task with mylyn?
Where can I find the value of JUNIT_CONTAINER in Eclipse?
How to configure eclipse to autosave on run?
How do I get support for GPB in Eclipse?
maven classpath container refresh job
SVN - How to set all files to same revision number and date
How do I search files in Eclipse so the results shows files that do NOT contain the search term?
Eclipse: bind some key for all unit tests

تعیین مسیر بحرانی پروژه به کمک روشهای تصمیم‌گیری چندمعیاره با رویکرد فازی
با وجودی که رشته مدیریت در میان سایر رشته های علمی، رشته ای جدید به شمار می آید.


طراحی سیستم پشتیبان تصمیم مبتنی بر عامل: هماهنگی زنجیره تامین با استفاده از قراردادها و مدیریت موجودی توسط فروشنده
اما با نگاهی به تاریخ زندگی ملل و اقوام مختلف میتوان دریافت که مدیریت پدیده جدیدی نیست و از دوران کهن وجود داشته هست.


ارائه الگوی مناسب برای رتبه‌بندی شعب بانک‌ها با استفاده از کارت امتیازی متوازن و AHP فازی (مطالعه موردی: بانک ملی)
ابنیه و آثار باستانی در هر گوشه این جهان پهناور نتیجه کوششها و تلاشهای هماهنگی هست که بدون وجود مدیران و سرپرستان قابل و کارآزموده احداث اونها میسر نبوده هست.


توسعه مدل های جدید سیاست سفارش اقتصادی تورمی در فضای مارکوفی
از اواخر قرن هیجدهم مدیریت به عنوان یک رشته علمی توجه بسیاری را بخود جلب کرد.


مکان‌یابی شبکه‌ای برای تسهیلات مستعد خرابی با در نظر گرفتن تقاضاهای احتمالی و اطلاعات ناقص مشتریان
در تمامی سیستمهای مدیریتی به مسئله برنامه ریزی توجه فراوان شده هست و وظایف پايه ی مدیر، برنامه‌ریزی، ساوقتدهی، کنترل و نظارت عنوان گردیده هست.


مدلسازی مساله مسیریابی- موجودی در زنجیره تامین ساخت و ساز با در نظر گرفتن روابط پیش‌نیازی
فرآیند برنامه‌ریزی ، تعیین توالی و توازی فعالیتهای لازم برای اجرای یک پروژه با در نظر گرفتن وقت مورد نیاز برای اجرای هر فعالیت هست و مدیریت‌پروژه سعی ‌دارد تا با هستفاده‌ درست از منابع، نتایج مشخص و موردانتظار را با هزینه‌ توافق‌شده‌ قبلی در موعد درست خود تحویل ‌دهد.


مدل عوامل تأثیرگذار بر تصمیم‌گیری خرید مشتریان در بازارهای الکترونیکی
اما اونچه در اکثر پروژه ها شاهد اون هستیم، تأخیر در روند اجرای بسیاری از پروژه ها با وجود برنامه ریزی دقیق اونهاست که نشانگر ضعف جدی در روشهای برنامه ریزی و کاربرد اونها می باشد و باعث افزایش هزینه مصرفی پروژه ها و کاهش سود شرکت ها می گردد.


توسعه مدل تحلیل پوششی داده‌ها با هدف اعتبارسنجی متقاضیان گروه‌بندی شده تسهیلات بانکی
بنابراین همه روزه پژوهشگران بسیاری %د ارائه روشهایی نوین در این عرصه به منظور بهبود روشهای برنامه ریزی هستند.


شناسایی و اولویت بندی علل تاخیرات پروژه‌های صنعت آب بر اساس رویکرد AHP
در این پژوهش نیز سعی شده هست تا الگوریتمی جدید در این زمینه به منظور تعیین مسیر بحرانی پروژه ها ارائه گردد.

در فصل اول کلیاتی راجع به موضوع پروژه و اهداف اون عنوان شده هست.

در ادامه و در فصل دوم روشهای تعیین مسیر بحرانی مورد بررسی برنامه گرفته و نقایص و کمبودهای اونها بیان گردیده هست.

ضمناً به دلیل هستفاده از روشهای تصمیم گیری چند معیاره در این پژوهش، در این فصل کاربردهای مختلف این روشها در مدیریت پروژه نیز مورد بررسی برنامه گرفته هست.

در فصل سوم روش پیشنهادی پروژه عنوان گردیده و مراحل مختلف این الگوریتم به تفصیل آورده شده هست.

سپس در فصل چهارم یک مثال موردی در رابطه با پروژه تأسیس یک فرستنده تلویزیونی در ساوقت صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران عنوان شده و با روش پیشنهادی فوق حل گردیده هست.

نتایج بدست آمده از این روش نیز به همراه نتایج برخی از روشهای پیشین در این زمینه، با شرایط واقعی در حین اجرای پروژه مقایسه شده و نهایتاً در فصل پنجم جمع‌بندی نهایی به همراه نتایج پژوهش عنوان گردیده هست.
74 out of 100 based on 64 user ratings 914 reviews

تهیه نانو گرافن از گرافیت و استفاده از آن در نانوکامپوزیت های پلیمری بر پایه لاستیک استایرن بوتادین
تحلیل تغییرات شدت انرژی مبتنی بر تجزیه عوامل و متغیرهای کلان اقتصادی در زیر بخش‌های صنعت
طراحی داخلی انبار عبوری برای بهبود زمان‌بندی کامیون‌ها
ارائه رویکردهای تقریب برای کمینه‌‌سازی مجموع وزن‌‌دار زمان تکمیل با محدودیت دسترسی انعطاف‌‌پذیر
تکنیک‌ها و روش‌های ارزش‌گذاری شرکت‌ها با تاکید بر رویکرد اختيارات طبيعي: پياده‌سازي براي سنگ آهن گلگهر سيرجان
ارزیابی عملکرد اقتصادی شرکت های صنایع پتروشیمی پذیرفته شده در بورس و اولویت‌بندی این شرکت‌ها جهت سرمایه‌گذاری به روش AHP
Is there a shortcut in Eclipse to Re-run the most recently launched program?
Eclipse Plugin does not work in FlashBuilder/FlexBuilder Standalone
How do I know when user minimizes / maximizes Eclipse?
How do you make eclipse use an existing svn working copy?
eclipse is not building my EAR correctly - sometimes it forgets the war, and always leaves out my library jars - why?
Portable Eclipse
Attach the Java Source Code
Eclipse UI Plugins
Eclipse 3.4 GWT 1.6 project - how to reference source from other projects?
What comes after Eclipse Galileo?
*