مدل انتخاب سبد سرمایه‌گذاری با استفاده از اطلاعات ذهنی و شبکه اجتماعی سرمایه‌گذار

نقش سازمان یادگیرنده در افزایش بهره‌وری (مطالعه موردی شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت ایران)
مدیریت پویای پورتفوی مشتریان با اندازه‌گیری ریسک یکطرفه کاهش ارزش دوره عمر مشتری
سنجش آمادگی سازمانی شرکت گاز استان یزد برای بکارگیری مدیریت دانش
برنامه‌ریزی زنجیره تامین معکوس در شرایط نزولی بودن قیمت کالا و هزینه تولید با تقاضای قطعی پویا
توسعه نمودارهای کنترل برای پایش داده‌های قابلیت اطمینان در فرایندهای چند مرحله‌ای
ارائه‏ مدل جدید و حل مساله‏‌ی زمان‏بندی چند هدفه با در نظر گرفتن اثر یادگیری با استفاده از الگوریتم‏‌های ابتکاری و فرا ابتکاری
Is there a way to get Eclipse to treat 4 spaces exactly as it treats a tab?
When using mylyn trac connector how to attach screenshot?
Is it possible to access @task with mylyn?
Where can I find the value of JUNIT_CONTAINER in Eclipse?
How to configure eclipse to autosave on run?
How do I get support for GPB in Eclipse?
maven classpath container refresh job
SVN - How to set all files to same revision number and date
How do I search files in Eclipse so the results shows files that do NOT contain the search term?
Eclipse: bind some key for all unit tests

مدل انتخاب سبد سرمایه‌گذاری با استفاده از اطلاعات ذهنی و شبکه اجتماعی سرمایه‌گذار
در بازار های مالی امروز به دلیل پیچیدگی های مختلف مانند سرعت انتشار اطلاعات، تغییرات اونی قیمت ها، دشوار بودن پیش بینی قیمت ها و همین طور وقت محدود برای تصمیم گیری، بهره گرفتن از منبع اطلاعات بیشتر می تواند به سرمایه گذار در اتخاذ تصمیم بهتر کمک کند.


مسیریابی موجودی با پنجره زمانی و در نظر گرفتن کاهش مصرف سوخت در یک دوره برنامه ریزی متناهی
در این مطالعه به بررسی نقش اطلاعات موجود در شبکه ی اجتماعی به عنوان یکی از منابع مهم اطلاعات، در فرایند انتخاب سبد سرمایه گذاری می پردازیم.


سنجش راهبردی مدیریت دانش سازمانی، با رویکرد جایزه جهانی MAKE در محیط فازی، مطالعه موردی: صنایع غذایی هلدینگ اتکا
در این راستا ابتدا پس از مطالعه ی نظری، چارچوبی را در قالب فرآیند سرمایه گذاری پیشنهاد نموده و با هستفاده از اون به مدلسازی و تحلیل نحوه ی هستفاده از اطلاعات شبکه ی اجتماعی خواهیم پرداخت.


طراحی بهینه خرپاهای فولادی با رویکرد الگوریتم های متا اكتشافي
در ادامه جهت پیاده سازی و اجرا و همچنین ارزیابی عملکرد مدل، از شبیه سازی هستفاده می شود.


بررسی تاثیر مدیریت دانش بر نوآوری تکنولوژی در شرکت های پارک علم و فناوری خراسان
نتایج این تحقیق نشان می دهند مدل پیشنهادی نسبت به مدل میانگین– واریانس عملکرد بهتری از نظر معیار شارپ دارد؛ به این معنا که وقتی که سرمایه گذار از اطلاعات شبکه ی اجتماعی خود هستفاده می نماید نسبت شارپ بالاتری در مقایسه با وقتی که تنها از اطلاعات بازار هستفاده می کند دریافت خواهد کرد.


هماهنگی میان اعضای یک زنجیره تامین چندمنبعی در شرایط اختلال
همچنین مطالعه ی حاضر نشان می دهد ه هر چه اطرافیان سرمایه گذار افراد با نفوذ تری باشند، عملکرد سبد او نیز بهبود خواهد یافت.


ارزیابی کارایی بانک‌های ایران در طی دوره 90-86 بااستفاده از تحلیل پوششی داده‌ها و با تکنیک پنجره‌ای


ارائه مدل برنامه‌ریزی چندهدفه فازی برای بهینه کردن سیستم‌های مدیریت مواد زائد جامد شهری تحت شرایط عدم قطعیت


60 out of 100 based on 45 user ratings 170 reviews

ارائه یک مدل پیشنهادی ‌برنامه‌ریزی تولید سلسله مراتبی دو سطحی برای شرکت‌های تولید فولاد، مطالعه موردی: مجتمع فولاد مبارکه اصفهان
مسأله مکان‌یابی شبکه‌ای تسهیلات پرازدحام با دو نوع خدمت‌دهنده ثابت و متحرک
مدلی جهت اولویت‌بندی و بهینه‌سازی سرمایه‌گذاری در پروژه‌ها
کنترل و بهبود کیفیت سیستم های تولیدی چندگانه بر اساس زنجیره تغییرات
ارائه مدل مدیریت دانش مشتری در صنعت خودرو در شرایط تحریم؛ راهکارها و بررسی اثرات
ارائه راه حل جدید برای مسآله فروشنده دوره گرد چند هدفه دوره‌ای با پنجره زمانی فازی
توسعه یک روش ارزش گذاری بر اساس شرایط ایران برای عرضه اولیه
Is there a shortcut in Eclipse to Re-run the most recently launched program?
Eclipse Plugin does not work in FlashBuilder/FlexBuilder Standalone
How do I know when user minimizes / maximizes Eclipse?
How do you make eclipse use an existing svn working copy?
eclipse is not building my EAR correctly - sometimes it forgets the war, and always leaves out my library jars - why?
Portable Eclipse
Attach the Java Source Code
Eclipse UI Plugins
Eclipse 3.4 GWT 1.6 project - how to reference source from other projects?
What comes after Eclipse Galileo?
*