طراحی مدل شناسایی فرصت‌های کارآفرینی در شرکت‌های بیمه الکترونیکی

دستیابی به یک زنجیره تامین چابک با استفاده از روش گسترش عملکرد کیفیت فازی در شرکت خودرو سازی زامیاد
ارائه یک مدل برنامه‏ ریزی ریاضی با متغیرهای صفر و یک برای زمان‌بندی امتحانات در دانشگاه‌ها
مدلسازی مساله تخصیص ظرفیت متغیر به مشتربان در مدیریت درآمد
توسعه مسئله مکانیابی-تخصیص با تلفیق تئوری صف و تحلیل پوششی داده‌ها (DEA)
چارچوب جامع پیاده‌سازی مدیریت پورتفولیوی پروژه‌ها دربنیاد مستضعفان بر مبنای نتایج نرم افزارکامفار واستاندارد مدیریت پورتفولیوی موسسه (PM
انتخاب سرمایه‌گذاری برتر برای صندوق‌های سرمایه‌گذاری خطرپذیر: با استفاده از تصمیم‌گیری چندمعیاره
Is there a way to get Eclipse to treat 4 spaces exactly as it treats a tab?
When using mylyn trac connector how to attach screenshot?
Is it possible to access @task with mylyn?
Where can I find the value of JUNIT_CONTAINER in Eclipse?
How to configure eclipse to autosave on run?
How do I get support for GPB in Eclipse?
maven classpath container refresh job
SVN - How to set all files to same revision number and date
How do I search files in Eclipse so the results shows files that do NOT contain the search term?
Eclipse: bind some key for all unit tests

طراحی مدل شناسایی فرصت‌های کارآفرینی در شرکت‌های بیمه الکترونیکی
امروزه یکی از مهم ترین شرایط در تعیین جایگاه بین المللی یک کشور، رشد وتوسعه اقتصادی اون کشور می باشد، از این رو کشورها همواره %د بهبود شاخص های توسعه یافتگی خود هستند.


ارائه الگوریتم در گمنامی نمودن داده های گرافی شبکه های اجتماعی، جهت حفظ حریم خصوصی کاربران
صنعت بیمه به عنوان یکی از مولفه های توسعه یافتگی، از سویی به عنوان یکی از عمده ترین نهاد های اقتصادی مطرح بوده و از سوی دیگر فعالیت دیگر نهادها را پشتیبانی می کند.


انتخاب سبد سرمایه‌گذاری با در نظر گرفتن جنبه‌های مالی و اخلاقی
به طوریکه رشد و شکوفایی یا رکود این صنعت تاثیر مستقیمی بر موسسات اقتصادی و فضای کسب وکار کشور خواهد داشت.


تعیین شرایط بهینه تولید نخ نانو لیفی کازئین و بررسی خواص مکانیکی آن
با نگاهی به تعاریف کارآفرینی درمی یابیم که نقش کارآفرین ایجاد ارتباط بین دانش و علوم با صنعت و بازار هست و کارآفرینی نیز به عنوان نوعی شیوه تفکر مطرح می باشد که به کارگیری اون در صنعت بیمه می تواند کمک شایانی به رشد و توسعه این صنعت کند.


تعیین پارامترهای گسل با استفاده از میدان‌ جابجایی سه بعدی بر مبنای الگوریتم شبکه‌های عصبی مصنوعی
به عبارتی با توجه به نقش مهمی که صنعت بیمه در توسعه اقتصادی دارد، تاثیر کارآفرینی بر اجزای مختلف اون، می تواند با بهینه سازی و نیز بهبود مداوم روندهای بیمه، موجب توسعه و پویایی فضای اقتصادی و همچنین امنیت خاطر مدیران بخش های مختلف اقتصادی و صنعتی کشور شود.


انتخاب استراتژی‌های بهینه نگهداری و تعمیرات با رویکرد کمی-کیفی
پژوهش حاضر به بررسی مولفه های موثر در شناسایی موقعيت های کارآفرینی در حوزه بیمه الکترونیکی می پردازد و بر پايه مدل تشخیص چهار مرحله ای جیمز موریسون صورت گرفته هست.


ارایه مدلی برای برنامه‌ریزی خدمات مرکز تلفن با راهکار داده‌کاوی
این تحقیق از جنبه اهداف، از نوع تحقیقات کاربردی و اکتشافی، از نظر دسته‌بندی و روش اجرا از نوع توسعه ای و از نظر نوع گردآوری داده ها از روش کیفی-کمی، از فن مصاحبه با خبرگان و پرسش نامه هستفاده شده و نیز از تحلیل اسناد و جستجوهای کتابخانه ای برای گردآوری اطلاعات بهره برده شده هست.


مدلسازی و حل مسأله مسیریابی-موجودی با در نظر گرفتن طرح‌های انگیزشی
در این پژوهش ابتدا با هستفاده از مدل رقابتی پورتر و همچنین مدل RBV گرنت، به جستجوی نظام-مند در محیط بیرون و درون ساوقت و نیز شناسایی وضع موجود پرداخته شده و سپس وضعیت متغیرها و روندهای محیط در مقاطع وقتی آینده بررسی شده هست و در نهایت با ارزیابی مولفه های شناسایی شده، 17 مورد به عنوان شاخص های نهایی تایید و مورد تجزیه و تحلیل برنامه گرفت، که شرایط محیطی (61.25%) نسبت به شرایط درون ساوقتی (38.75%) در شناسایی موقعيت های کارآفرینی تاثیر بیشتری دارد، در انتها نیز پیشنهادات کاربردی ارائه گردیده هست.


توسعۀ روش‌هایی برای تخمین نقطۀ تغییر برای تغییرات تدریجی، مونوتونیک و بی‌نظم در پایش پروفایل‌ها66 out of 100 based on 31 user ratings 356 reviews

اثر نانو ذرات سیلیکا بر روی خواص جداسازی گازهای الفینی از پارافینی در غشای پلی سولفون
پیش‌بینی رفتار بتن با استفاده از روش‌های میکرومکانیک
مدلی یکپارچه برای ارزیابی زنجیره‌ی تامین ناب-چابک و تحلیل آن در یک شرکت تولیدی؛ (مطالعه موردی: صنف طلا و جواهر)
بکارگیری الگوریتم‌های ابتکاری در مسأله برنامه‌ریزی پروژه با منابع محدود
بالانس خطوط مونتاژ موازی مدل مختلط (نوع اول) با رویکرد محدودیت دوگانه منابع بر اساس الگوریتم زنبورعسل
بالانس خط مونتاژ U شکل مدل مختلط با رویکرد محدودیت دوگانه منابع بر اساس الگوریتم بهینه‌سازی مبتنی بر جغرافیای زیستی
Is there a shortcut in Eclipse to Re-run the most recently launched program?
Eclipse Plugin does not work in FlashBuilder/FlexBuilder Standalone
How do I know when user minimizes / maximizes Eclipse?
How do you make eclipse use an existing svn working copy?
eclipse is not building my EAR correctly - sometimes it forgets the war, and always leaves out my library jars - why?
Portable Eclipse
Attach the Java Source Code
Eclipse UI Plugins
Eclipse 3.4 GWT 1.6 project - how to reference source from other projects?
What comes after Eclipse Galileo?
*