توسعه مدل‌های یکپارچه موجودی در حالت تقاضای وابسته

ارائه مدل پرتفولیو اعتباری با هدف حداکثر نمودن ارزش انتظاری و حداقل نمودن زیان انتظاری
یک مدل چندهدفه مکان‌یابی بیشینه‌سازی هاب پوشش با لحاظ حداقل‌سازی مسافت طی شده، تعداد وسائل نقلیه و تعداد سرویس دهنده در هر هاب
مدل‌سازی تعادل نش یک حراج چند ساعته با استفاده از بهینه‌سازی انبوه ذرات (مطالعه موردی: بازار برق ایران)
برنامه‌ریزی چند معیاره‌ی مسیر حرکت روبات پرنده
زمانبندی گروهی کارها با زمان آماده سازی وابسته به توالی با فرض عدم توقف در مساله ی جریان کاری انعطاف پذیر
بررسی عملکرد واحدهای تصمیم‌گیر با استفاده از مدل شعاعی و غیرشعاعی تحلیل پوششی داده‌ها (مطالعه موردی بانک‌های پذیرفته شده در بورس اوراق به
Is there a way to get Eclipse to treat 4 spaces exactly as it treats a tab?
When using mylyn trac connector how to attach screenshot?
Is it possible to access @task with mylyn?
Where can I find the value of JUNIT_CONTAINER in Eclipse?
How to configure eclipse to autosave on run?
How do I get support for GPB in Eclipse?
maven classpath container refresh job
SVN - How to set all files to same revision number and date
How do I search files in Eclipse so the results shows files that do NOT contain the search term?
Eclipse: bind some key for all unit tests

توسعه مدل‌های یکپارچه موجودی در حالت تقاضای وابسته
در این رساله، مدل یکپارچه موجودی و یا به عبارت دیگر مسأله تعیین اندازه انباشته توأم اقتصادی که در واقع همان هماهنگ‌سازی عمودی در زنجیره تأمین متمرکز با هستفاده از مکانیزم تصمیم‌گیری مشترک هست، مورد بررسی برنامه گرفته هست.


بکارگیری الگوریتم‌های فرا ابتکاری در حل مسأله مکانیابی تسهیلات سلسله‌مراتبی با در نظر گرفتن ساختار صف
بررسی‌ها بیانگر اون هست که تعیین هم‌وقت اندازه انباشته توأم اقتصادی و شرایط بازاریابی همچون قیمت و تبلیغات، حوزه ای بکر و جدید هست که مطالعات و ارائه نوآوری های زیادی را طلب می‌کند.


مکان‌یابی تسهیلات اضطراری با در نظرگرفتن زمان‌ های سفر وابسته به تراکم ترافیک
لذا نوآوری اصلی این رساله بر مدل‌سازی و حل مسائل مختلف تعیین اندازه انباشته توأم اقتصادی با رویکرد تقاضای وابسته به شرایط بازاریابی می‌باشد و به طور هم‌وقت سیاست‌های بهینه سفارش‌دهی، تولید، حمل و بازاریابی را تعیین می‌کند.


ارزیابی عملکرد گروه‌های آموزشی دانشگاه شمال با استفاده از مدل تحلیل پوششی داده‌ها در محیط فازی
با توسعه مدل‌های یکپارچه موجودی برای تقاضای غیرثابت، فرضیات مسأله به شرایط واقعی دنیای کسب و کار نزدیک‌تر شده و سبب خواهد شد که شرایط مطلوب و منافع ناشی از هماهنگی بین اعضای زنجیره تأمین به شکل واقع‌بینانه‌تر و کاربردی‌تری در شرایط کسب و کار امروز شناسایی و تحلیل ‌گردد.


بررسی پذیرش دولت الکترونیک توسط مشترکین صنعت آب وفاضلاب جهت ایجادبسترمناسب (مطالعه موردی شهرارومیه )
در این رساله، ابتدا مدل‌های پایه‌ای‌ در حوزه مسائل تعیین اندازه انباشته توأم اقتصادی بدون در‌نظر‌گرفتن تقاضای غیرثابت توسعه داده شده‌اند؛ به‌گونه‌ای که تمرکز اصلی اون‌ها بر بررسی نقش کمبود، سیاست‌های مختلف حمل و همچنین نقش تورم و ارزش وقتی پول بر عملکرد زنجیره تأمین هماهنگ می‌باشد.


تبلیغات و قیمت‌گذاری در زنجیره تأمین دوکانالی با رویکرد بازی‌های دیفرانسیلی
سپس با هستفاده از این مدل‌های پایه، تعیین هم‌وقت تصمیمات موجودی و قیمت‌گذاری در یک زنجیره تأمین هماهنگ و یکپارچه مد‌نظر برنامه گرفته هست.


بررسی استفاده از زیرساخت‌های علم الکترونیکی در تولید و توزیع دانش
به بیان دیگر، بر خلاف مدل‌های قبلی، در این‌جا فرض شده‌است که تقاضا تابعی غیرخطی از قیمت‌فروش کالا می‌باشد.


توسعه مدل ازریابی سیستم مدیریت کیفیت در شرکت‌های هوایی داخلی
همچنین فرض گردیده‌است که کالاهای معیوب و بی‌کیفیت در حین تولید و همچنین در حین حمل و نقل ایجاد می‌شوند که به منظور شناسایی و جداسازی این قطعات، دو سیاست مختلف بازرسی، می‌تواند در‌نظر گرفته شود.


ارزش‌گذاری صندوق‌های سرمایه‌گذاری خطرپذیر با استفاده از اختیار معامله قسطی
سپس بر پايه نوع سیاست بازرسی و نوع هماهنگی در زنجیره تأمین (هماهنگ/ناهماهنگ)، چهار سناریوی مختلف مورد بررسی برنامه گرفت که تحلیل و بررسی این چهار سناریو می‌تواند برای کمک به شرکت‌ها در یافتن بهترین هستراتژی مورد هستفاده برنامه گیرد.

در ادامه، همین مسأله برای حالتی که در اون تقاضا علاوه بر قیمت به تبلیغات نیز وابسته هست، کمبود از نوع پس افت برای خریدار مجاز هست و % خرابی متغیری تصادفی می‌باشد، توسعه داده شده‌است.

در انتهای رساله، سه ادبیات "بازاریابی"، تعیین اندازه انباشته توأم اقتصادی" و "شکست سفارش" تحت دو سیاست مختلف تولید و دریافت کالاها با یکدیگر ترکیب گردیده اند.

در واقع، سه سناریو تأمین مختلف یعنی سناریو تأمین با یک تأمین‌نماينده، سناریو تأمین با دو تأمین‌نماينده تحت سیاست دریافت هم‌وقت و سناریو تأمین با دو تأمین‌نماينده تحت سیاست دریافت متوالی در‌نظر گرفته‌شده‌اند.

هدف، بررسی و تعیین مقرون به صرفه‌ترین این سناریوهای تأمین برای زنجیره‌های هماهنگ و ناهماهنگ هست.

از جمله مهم‌ترین نتایج به‌دست در این رساله عبارتند از: نخست، به واسطه همکاری اعضای زنجیره تأمین، تقاضای مشتری نهایی و سود کل افزایش می‌یابد و به‌علاوه ایجاد این همکاری در محیط‌های رقابتی که در اون‌ها حساسیت تقاضا به قیمت و همچنین تبلیغات معمولاً زیاد می‌باشد، مقرون به صرفه‌تر هست و بهبود بیشتری در سود کل ایجاد می‌کند.

دوم، در این رساله به این نتیجه رسیدیم که هنگامی‌که نرخ تقاضا وابسته به قیمت در‌نظر گرفته می‌شود، نتایج ادبیات تعیین اندازه انباشته اقتصادی با وجود کالاهای معیوب دیگر معتبر نیست یعنی در شرایط تقاضای غیرثابت، مقدار سفارش اقتصادی با افزایش %های خرابی به جای افزایش، می‌تواند کاهش یابد.

سوم، در زنجیره‌های یکپارچه و با تقاضای وابسته به قیمت، همکاری با یک تأمین‌نماينده و در زنجیره‌های غیریکپارچه همکاری با دو تأمین‌نماينده به عنوان مطلوب‌ترین سناریوهای تأمین انتخاب می‌شوند.

به‌علاوه اگرچه که یکپارچگی و برقراری هماهنگی بین اعضای زنجیره تأمین در همه سناریوهای تأمین سودآور هست، اما این سودآوری در شرایط تک منبعی قابل ‌توجه‌تر می‌باشد.

البته چنانچه تقاضا ثابت درنظر گرفته شود، هماهنگی در زنجیره‌های تأمین دومنبعی اهمیت بیشتری می‌یابد.
86 out of 100 based on 46 user ratings 1346 reviews

بهینه سازی مساله مکان یابی، مسیریابی و موجودی با وجود محدودیت ظرفیت انبار، محدودیت بودجه و ناوگان حمل و نقل ناهمگن با استفاده از روش های فرا
مدلسازی و حل مسئله مکانیابی رقابتی با در نظر گرفتن عکس‌العمل رقیب با قیمت‌گذاری
ارائه مدل مبتنی بر فلسفه نقطه تمایز برای مقابله با اثر شلاق چرمی در زنجیره تامین تک محصولی فسادپذیر
رویکرد تلفیقی تئوری فازی و الگوریتم های فراابتکاری در بهینه‌سازی سیستم کنترل موجودی زنجیره تامین چند سطحی
استفاده از روش تحلیل پوششی داده ها به منظور اولویت ‏بندی شهرهای استان اصفهان جهت استفاده از انرژی خورشیدی
طراحی سیستم پشتیبان تصمیم‌گیری به منظور ارزیابی و اولویت‌بندی پروژه‌های تحقیقاتی با استفاده از روش Fuzzy UTASTAR (مطالعه موردی: شرکت توزیع برق ی
Is there a shortcut in Eclipse to Re-run the most recently launched program?
Eclipse Plugin does not work in FlashBuilder/FlexBuilder Standalone
How do I know when user minimizes / maximizes Eclipse?
How do you make eclipse use an existing svn working copy?
eclipse is not building my EAR correctly - sometimes it forgets the war, and always leaves out my library jars - why?
Portable Eclipse
Attach the Java Source Code
Eclipse UI Plugins
Eclipse 3.4 GWT 1.6 project - how to reference source from other projects?
What comes after Eclipse Galileo?
*