بررسی مسائل زمان‌بندی عملیات با زودکرد و دیرکرد تکه‌به‌تکه خطی و پنجره‌های زمانی تحویل

ارائه و حل مدل حداکثر پوشش با درنظر گرفتن پوشش تدریجی با شعاع متغیر طی چند دوره زمانی
تبدیل داده های انبوه به دانش
ارایه رویکردی برای ارزیابی شهرک‌های فناوری در توسعه اقتصادی منطقه‌ای مطالعه موردی: شهرک فناوری الکترونیک و صنایع غذایی ارومیه
حل مسأله زمان‌بندی جریان کارگاهی به روش ابتکاری با فرض عدم توقف‌
بررسی تاثیر عوامل موثر بر قیمت‌‌گذاری محصولات نرم‌افزاری بر اساس رویکرد بازاریابی رابطه‌مند
ارزیابی فرآیند خصوصی‎سازی در ایران در راستای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی (اهداف 4، 5 و 7 سیاست‌های کلی)
Is there a way to get Eclipse to treat 4 spaces exactly as it treats a tab?
When using mylyn trac connector how to attach screenshot?
Is it possible to access @task with mylyn?
Where can I find the value of JUNIT_CONTAINER in Eclipse?
How to configure eclipse to autosave on run?
How do I get support for GPB in Eclipse?
maven classpath container refresh job
SVN - How to set all files to same revision number and date
How do I search files in Eclipse so the results shows files that do NOT contain the search term?
Eclipse: bind some key for all unit tests

بررسی مسائل زمان‌بندی عملیات با زودکرد و دیرکرد تکه‌به‌تکه خطی و پنجره‌های زمانی تحویل
اکثر مطالعات انجام شده در مبحث وقت‌بندی عملیات به بررسی فرضیات و محیط‌های کارگاهی گوناگون پرداخته‌اند و کمتر تحقیقی به ارائه توابع هدف مناسب برای مسائل اختصاص یافته هست.


استفاده از روش کارت امتیازی متوازن(BSC) برای ایجاد یک ارزیابی عملکرد و مدل روابط در دانشگاه سیستان و بلوچستان بر اساس فرایند تحلیل شبکه‌ای(ANP)
در این رساله یک معیار کارایی عمومی برای مسائل وقت‌بندی عملیات مطرح شده هست که جریمه‌های زودکرد و دیرکرد کارها را به‌صورت خطی‌تکه‌ای در نظر گرفته و یک بازه وقتی تحویل را شامل می‌شود.


ارائه روشی مبتنی بر تئوری گواه، جهت در نظر گرفتن عدم قطعیت‌ها در فرایند الویت‌بندی
این معیار دارای کاربردهای متعدد عملی بوده و پارامترهایی دارد که با تنظیم اونها می‌توان توابع هدف متنوعی را به‌دست آورد.


شناسایی و رتبه‌بندی عوامل موثر بر پیاده‌سازی CRM در شرکت آب و فاضلاب استان سیستان و بلوچستان با استفاده از روش فرآیند تحلیل سلسله مراتبی فاز
در ادامه، هشت تابع هدف جدید برای مسائل وقت‌بندی عملیات معرفی گشته و کاربردهای هرکدام و نحوه ایجاد اونها از معیار پیشنهادی تشریح خواهد شد.


ارائه الگوریتم‌های فراابتکاری برای حل مدل کنترل موجودی در حالت فسادپذیری کالا مبتنی بر ساختار تئوری گواه
دو نمونه از توابع هدف جدید مستخرج از معیار پیشنهادی، جریمه دیرکرد اریب و جریمه دیرکرد/ازدست‌رفتن نام دارند که در وقت‌بندی تک‌ماشین مورد بررسی برنامه گرفته‌اند.


ارائه مدل تخصیص ظرفیت با هماهنگی کانال در زنجیره تأمین: رویکرد تئوری بازی‏ها
به‌منظور بررسی تابع جریمه دیرکرد اریب، ابتدا پیچیدگی اون در محیط تک‌ماشین اثبات شده و سپس از الگوریتم‌های تقریب، الگوریتم‌های برنامه‌ربزی پویا و FPTAS برای حل مساله هستفاده شده هست.


اندازه‌گیری میزان کارایی طرح استقرار با استفاده از روش DEA
تابع جریمه دیرکرد/ازدست‌رفتن نیز پس از اثبات پیچیدگی محاسباتی و ارائه مدل برنامه‌ریزی ریاضی در محیط تک‌ماشین، با هستفاده از الگوریتم‌های تقریب و الگوریتم‌های ابتکاری، الگوریتم‌های برنامه‌ریزی پویا و شاخه‌و‌کران و همچنین FPTAS مورد بررسی برنامه گرفته هست.


تحلیل رفتار سرمایه‌گذاران همسو با استفاده از مدل‌سازی عامل‌محور
سپس به بررسی وقت‌بندی کارهای موازی در سیستم‌های گرید به‌عنوان یک کاربرد عملی از معیار پیشنهادی پرداخته شده هست.


توسعه‌ی مدل قیمت‌گذاری و پوشش‌دهی ریسک اختیار معاملات دامنکی با تمرکز بر اثر قیمتی
معیار پیشنهادی در رساله برای به‌کارگیری در طراحی قراردادهای SLA تنظیم شده و برای حل مساله از یک روش فراابتکاری جدید برمبنای شبیه‌سازی ذوب و انجماد هستفاده می‌شود.
54 out of 100 based on 59 user ratings 584 reviews