ارائه یک روش برای استخراج سرویس های کسب و کار از مدل فرآیند کسب و کار


ارائه یک روش برای استخراج سرویس های کسب و کار از مدل فرآیند کسب و کار
معماری سرویس‌گرا در کشور ایران موضوعی نوپا می‌باشد و همچنین از اهمیت بالایی برای ساوقت‌ها برخوردار هست.


توسعه مدل کیفیت در بخش خدمات "کاربردی موردی، صنعت برق-بخش توزیع"
اما در این معماری، اولین گام، مدل‌سازی سرویس و در مدل‌سازی سرویس اولین گام شناسایی سرویس‌هاست که از این سرویس‌ها، سرویس‌های کسب‌و‌کار موضوعی هست که کمتر به اون پرداخته شده هست.


بررسی مشکلات پزشکان زن (شهرستان بابل)
اما در میان مطالعات محدودی که به این موضوع پرداخته‌اند، روشی منسجم که بر پايه اهداف ساوقت به شناسایی سرویس بپردازد و سرویس‌های شناسایی شده بصورت جامع و کامل اهداف ساوقت را پوشش دهند وجود ندارد.


طراحی سیستم یکپارچه تولید طرح استقرار
چالش اصلی در این مسئله اینست که روش هایی که برای شناسایی سرویس وجود دارند دارای کمی و کاستی هایی می باشد.


ارزیابی و تجزیه و تحلیل کارکردهای مختلف یک واحد صنعتی از طریق فرآیند تحلیل سلسله مراتبی
از جمله این کمی ها و کاستی ها عبارتند از عدم پوشش کامل اهداف کسب و کار، نداشتن قابلیت پیاده سازی آسان، مناسب نبودن سرویس های شناسایی شده، عدم جلوگیری از دوباره کاری و ...


تخمین تابع عرضه نیروی کار زنان در ایران
در این تحقیق سعی شده هست تا روشی ارائه شود که نقص های روش های موجود را برطرف ساخته و سرویس های کسب و کاری با کیفیت مناسب شناسایی کند.


تصمیم‌گیری چندشاخصه با استفاده از شبکه‌های عصبی
به منظور برطرف کردن این نقص ها، در این روش از سه هستراتژی شناسایی سرویس که عبارتند از هستراتژی بالا به پایین، هستراتژی میانی و هستراتژی پایین به بالا هستفاده شده هست و این نتیجه بدست آمده هست که روش مذکور از لحاظ معیارهای "ورودی هستاندارد و قابل دسترس"، "کاهش هزینه ی شناسایی و پیاده سازی سرویس ها"، "دخالت هوش انسانی"، توجه به معیارهای کیفی"، "پوشش تمام اهداف کسب و کار"، " قابلیت هستفاده ی مجدد سرویس های شناسایی شده"، دانه بندی مطلوب سرویس های شناسایی شده"، "استراتژی شناسایی سرویس"، "سرویس های کسب و کار با کیفیت مناسب"، "پیاده سازی آسان"، "کاهش دوباره کاری"، " قوانین و گام های شفاف" و "تکنیک های مناسب برای پیاده سازی هستراتژی های شناسایی سرویس" در سطح مطلوبی برنامه دارد و اهداف تحقیق را تا حدی برآورده می سازد.


ارتقای بهره‌وری نیروی کار از طریق جایگزینی روش کارمزدی با روش وقت مزدی در مدیریت خدمات فنی شرکت ملی حفاری ایران


مطالعه تحرک اقتصادی در خانوارهای شهری و روستایی ایران طی سالهای 1371 الی 1373


60 out of 100 based on 15 user ratings 740 reviews