مسأله ی زمان‌بندی گروهی بر روی ماشین های موازی غیرمرتبط با محدودیت‌های دسترسی و زمان های آماده سازی وابسته به توالی


مسأله ی زمان‌بندی گروهی بر روی ماشین های موازی غیرمرتبط با محدودیت‌های دسترسی و زمان های آماده سازی وابسته به توالی
تحقیق حاضر به بررسی مسأله وقتبندی گروهی بر روی ماشین‌های موازی غیرمرتبط با محدودیت‌های دسترسی و وقت‌های آماده‌سازی وابسته به توالی می ‌پردازد.


طراحی اقتصادی نمودارهای جمع تجمعی چند متغیره
در بیشتر مسائل وقتبندی معمولا فرض می‌شود ماشین‌ها در تمام دوره برنامه‌ریزی تولید در دسترس هستند، که همیشه واقعی نیست.


توسعه سیستم‌های عرضه انرژی الکتریکی (مدلسازی-بهینه‌سازی و رشد قابلیت اطمینان)
اما در کاربردهای دنیای واقعی ماشین‌ها به دلایلی از قبیل خرابی‌های ناگهانی، تعمیرات پیشگیرانه، کارهای از قبل برنامه‌ریزی شده و کمبود مواد پیش‌بینی شده در همه دوره‌های وقتی در دسترس نیستند.


بهینه‌سازی مدلهای چندهدفه در طراحی آزمایشات (مطالعه موردی)
در این تحقیق ماشین‌ها در بازه‌های مشخصی از وقت در دسترس نیستند، وقت‌های آماده‌سازی به صورت وابسته به توالی در نظر گرفته می‌شوند، کارها در وقت‌های مختلفی در دسترس برنامه می‌گیرند و به گروه‌های مختلفی تقسیم‌بندی شده‌اند طوریکه کارهای هر گروه از لحاظ تکنولوژیکی به یکدیگر شبیه هستند.


ارزیابی فرآیند مدیریت زنجیره تامین‌کنندگان قطعات در شرکت ساپکو
در سیستم‌های تولیدی از وقت‌های آماده‌سازی وابسته به توالی هنگامی‌ که دو کار مختلف بر روی ماشین پردازش می‌شوند، نمی‌توان چشم‌پوشی کرد.


تحلیل و توسعه یک مدل تصمیم‌گیری در حوزه ارزیابی طرحهای سرمایه‌گذاری عمومی در شرایط عدم اطمینان
در حالی‌که اگر کارهای پشت سرهم دارای شباهت‌های تکنولوژیکی باشند معمولا نیازی به انجام آماده‌سازی نخواهد بود.


شناسایی عوامل موثر بر قیمت سهام در بورس اوراق بهادار تهران و ارائه مدلی ریاضی برای پیش‌بینی تغییرات آن
از طرف دیگر، با فرض وجود محدودیت‌های دسترسی ممکن هست‌ فرایند پردازش کارهای یک گروه قبل از بازه‌های در دسترس نبودن ماشین به اتمام نرسد و سپس دوباره در دسترس برنامه گرفتن ماشین، با توجه به ماهیت فعالیت‌های انجام شده در بازه عدم دسترسی بر روی ماشین به نظر می‌رسد یکی از این 3 حالت‌ اتفاق می‌افت، کل فرایند آماده‌سازی مجددا لازم باشد، بخشی از فرایند آماده‌سازی لازم باشد و یا نیازی به آماده‌سازی مجدد ماشین نباشد.


ارائه راه‌حل جدید برای مدل برنامه‌ریزی اعداد صحیح بزرگ در مدیریت زنجیره عرضه
هدف مسأله کمینه‌سازی دامنه عملیات هست.


استفاده از روش طراحی آزمایشها در بهبود کیفیت ظروف بسته‌بندی شیشه‌ای مطالعه موردی شرکت شیشه‌سازی مینا
برای هر یک از حالات فوق، مسأله به صورت یک مدل برنامه‌ریزی عدد صحیح مختلط فرموله می‌شود.

به دلیل NP-hard بودن مسائل مذکور، بنابراین هیچ الگوریتمی برای پیدا کردن جواب بهینه در وقت چند‌جمله‌ای وجود ندارد.

بنابراین یک الگوریتم جستجوی ممنوعه برای حل هر یک از اون‌ها توسعه داده می‌شود.

در هر یک از مسائل به منظور ارزیابی عملکرد الگوریتم جستجوی ممنوعه، تعدادی مسأله نمونه تولید و حل می‌شود.

نتایج به دست آمده کارائی الگوریتم ارائه شده را نشان می‌دهند.
66 out of 100 based on 21 user ratings 296 reviews

تحقیق و بررسی نظام انگیزشی موجود در نیروهای مسلح
طراحی یک رویه تصمیم‌گیری جهت ارزیابی، انتخاب و توسعه تامین‌کنندگان در مدیریت زنجیره تامین
حل مساله جانمایی-تخصیص با تابع هدف مینی‌ماکس و فاصله اقلیدسی با استفاده از روش شبه آنیلکاری
پیاده‌سازی نگهداری و تعمیرات بهره‌ور فراگیر در سد شهید رجایی با تاکید بر نگهداری و تعمیرات پیشگیرانه و پیشگویانه
شناسایی عوامل موثر در جذب تکنولوژی و ارزیابی تناسب تکنولوژی ساخت تلفن همراه با توانائیهای صنعتی صنایع مخابرات ایران
برنامه‌ریزی استراتژیک (پژوهشگاه صنعت نفت )
Is there a shortcut in Eclipse to Re-run the most recently launched program?
Eclipse Plugin does not work in FlashBuilder/FlexBuilder Standalone
How do I know when user minimizes / maximizes Eclipse?
How do you make eclipse use an existing svn working copy?
eclipse is not building my EAR correctly - sometimes it forgets the war, and always leaves out my library jars - why?
Portable Eclipse
Attach the Java Source Code
Eclipse UI Plugins
Eclipse 3.4 GWT 1.6 project - how to reference source from other projects?
What comes after Eclipse Galileo?
*