طراحی زنجیره تامین بسته پایدار با تقاضای احتمالی و اختلال در تسهیلات


طراحی زنجیره تامین بسته پایدار با تقاضای احتمالی و اختلال در تسهیلات
یکی از مهمترین جنبه های مدیریت زنجیره تامین ، طراحی شبکه می باشد که به خاطر هستراتژیک بودن ان سایر جنبه های مدیریت زنجیره تامین را نیز تحت تاثیر برنامه می دهد.


بهینه‌سازی مدلهای چندهدفه در طراحی آزمایشات (مطالعه موردی)
در سالیان اخیر به منظور بازیافت محصولات و حفظ محیط زیست مفهوم زنجیره تامین بسته وارد ادبیات موضوعه مدیریت زنجیره تامین شده هست که طراحی شبکه در این حالت بسیار مهم تر و حساس تر می باشد.


ارزیابی فرآیند مدیریت زنجیره تامین‌کنندگان قطعات در شرکت ساپکو
انتخاب تامین نمايندگان از جنبه های دیگر مدیریت زنجیره تامین هست که در این پژوهش در مدل طراحی شبکه ادغام شده هست.


تحلیل و توسعه یک مدل تصمیم‌گیری در حوزه ارزیابی طرحهای سرمایه‌گذاری عمومی در شرایط عدم اطمینان
به خاطر هستراتژیک بودن ماهیت طراحی شبکه باید روشی مناسب برای برخورد با اختلال تسهیلات را نیز در نظر بگیریم که در این پژوهش از روش بهینه سازی پایدار هستفاده شده هست.


شناسایی عوامل موثر بر قیمت سهام در بورس اوراق بهادار تهران و ارائه مدلی ریاضی برای پیش‌بینی تغییرات آن


ارائه راه‌حل جدید برای مدل برنامه‌ریزی اعداد صحیح بزرگ در مدیریت زنجیره عرضه


72 out of 100 based on 57 user ratings 632 reviews

استفاده از روش طراحی آزمایشها در بهبود کیفیت ظروف بسته‌بندی شیشه‌ای مطالعه موردی شرکت شیشه‌سازی مینا
تحقیق و بررسی نظام انگیزشی موجود در نیروهای مسلح
طراحی یک رویه تصمیم‌گیری جهت ارزیابی، انتخاب و توسعه تامین‌کنندگان در مدیریت زنجیره تامین
حل مساله جانمایی-تخصیص با تابع هدف مینی‌ماکس و فاصله اقلیدسی با استفاده از روش شبه آنیلکاری
پیاده‌سازی نگهداری و تعمیرات بهره‌ور فراگیر در سد شهید رجایی با تاکید بر نگهداری و تعمیرات پیشگیرانه و پیشگویانه
شناسایی عوامل موثر در جذب تکنولوژی و ارزیابی تناسب تکنولوژی ساخت تلفن همراه با توانائیهای صنعتی صنایع مخابرات ایران
برنامه‌ریزی استراتژیک (پژوهشگاه صنعت نفت )
ایجاد یک روش تقریبی جدید برای محاسبه تابع توزیع زمان تکمیل شبکه‌های پرت احتمالی
ارزیابی اقتصادی و بررسی توجیه سرمایه‌گذاری در تاسیسات توزیع برق استان مازندران
Is there a shortcut in Eclipse to Re-run the most recently launched program?
Eclipse Plugin does not work in FlashBuilder/FlexBuilder Standalone
How do I know when user minimizes / maximizes Eclipse?
How do you make eclipse use an existing svn working copy?
eclipse is not building my EAR correctly - sometimes it forgets the war, and always leaves out my library jars - why?
Portable Eclipse
Attach the Java Source Code
Eclipse UI Plugins
Eclipse 3.4 GWT 1.6 project - how to reference source from other projects?
What comes after Eclipse Galileo?
*