طراحی مدل هوش تجاری در سازمان با توجه به معماری سازمانی

تحلیل و توسعه یک مدل تصمیم‌گیری در حوزه ارزیابی طرحهای سرمایه‌گذاری عمومی در شرایط عدم اطمینان
شناسایی عوامل موثر بر قیمت سهام در بورس اوراق بهادار تهران و ارائه مدلی ریاضی برای پیش‌بینی تغییرات آن
ارائه راه‌حل جدید برای مدل برنامه‌ریزی اعداد صحیح بزرگ در مدیریت زنجیره عرضه
استفاده از روش طراحی آزمایشها در بهبود کیفیت ظروف بسته‌بندی شیشه‌ای مطالعه موردی شرکت شیشه‌سازی مینا
تحقیق و بررسی نظام انگیزشی موجود در نیروهای مسلح
طراحی یک رویه تصمیم‌گیری جهت ارزیابی، انتخاب و توسعه تامین‌کنندگان در مدیریت زنجیره تامین
Is there a way to get Eclipse to treat 4 spaces exactly as it treats a tab?
When using mylyn trac connector how to attach screenshot?
Is it possible to access @task with mylyn?
Where can I find the value of JUNIT_CONTAINER in Eclipse?
How to configure eclipse to autosave on run?
How do I get support for GPB in Eclipse?
maven classpath container refresh job
SVN - How to set all files to same revision number and date
How do I search files in Eclipse so the results shows files that do NOT contain the search term?
Eclipse: bind some key for all unit tests

طراحی مدل هوش تجاری در سازمان با توجه به معماری سازمانی
سپس مرور ادبیات در زمینه هوش تجاری و معماری ساوقتی، چنین برداشت می‌شود که معماری ساوقتی و هوش تجاری اهمیت بالایی در ساوقت‌هایی که به سطح بلوغ قابل قبول رسیدند، دارند.


حل مساله جانمایی-تخصیص با تابع هدف مینی‌ماکس و فاصله اقلیدسی با استفاده از روش شبه آنیلکاری
چالش اصلی که در کارهای پیشین وجود دارد این هست که، پروژه های هوش تجاری و معماری ساوقتی جدا از هم در نظر گرفته شده‌اند.


پیاده‌سازی نگهداری و تعمیرات بهره‌ور فراگیر در سد شهید رجایی با تاکید بر نگهداری و تعمیرات پیشگیرانه و پیشگویانه
این در حالی هست که سیستم‌های هوش تجاری باید منطبق بر معماری ساوقتی هر ساوقتی باشند به عبارت دیگر فرایندهای ساوقتی باید به وسیله اطلاعات داخلی و خارجی ساوقت که توسط سیستم‌های هوش تجاری جمع آوری می‌شوند، تغذیه شوند و به عملیاتی شدن فرایندها و هستراتژی‌های ساوقتی توسط ابزارهای هوش تجاری کمک کنیم.


شناسایی عوامل موثر در جذب تکنولوژی و ارزیابی تناسب تکنولوژی ساخت تلفن همراه با توانائیهای صنعتی صنایع مخابرات ایران
این پژوهش مجموعه ای از چندین مفهوم از جمله هوش تجاری، معماری ساوقتی و تصمیم گیری چند معیاره می‌باشد و تلاش دارد به این مساله جواب دهد که مدیران ساوقتی برای انتخاب یک سیستم هوش تجاری منطبق بر معماری ساوقتی چه معیارهایی رو باید مدنظر داشته باشند؟ اهمیت و الویت این معیارها به چه صورت می‌باشد؟ راهکار ما برای جواب این مساله بدین صورت هست که ادبیات موضوع در زمینه هوش تجاری و معماری ساوقتی را مورد مطالعه برنامه دادیم و معیارهای مهم در انتخاب سیستم هوش تجاری منطبق برمعماری ساوقتی، مشخص شدند.


برنامه‌ریزی استراتژیک (پژوهشگاه صنعت نفت )
سپس مشخص شدن این معیارها، برای وزن دهی و الویت بندی این معیارها، از طریق پرسش نامه نظرات خبرگان را در مورد این معیارها و الویت بندی اون‌ها جمع آوری واونالیز کردیم.


ایجاد یک روش تقریبی جدید برای محاسبه تابع توزیع زمان تکمیل شبکه‌های پرت احتمالی
نتایج حاصل از این پژوهش به مدیران ساوقتی کمک خواهد کرد تا با آگاهی کامل از معیارها و اهمیت هر معیار یک سیستم هوش تجاری منطبق بر معماری ساوقتی انتخاب نمايند.


ارزیابی اقتصادی و بررسی توجیه سرمایه‌گذاری در تاسیسات توزیع برق استان مازندران
با این حال نیاز هست در تحقیقات و کارهای آتی این معیارها از منظر عملیاتی بودن مورد بررسی برنامه گیرد و توسعه داده شود

بررسی عوامل موثر بر تولیدات نورد گرم در شرکت فولاد مبارکه با تاکید بر پاداش‌های مالی


66 out of 100 based on 51 user ratings 326 reviews

بهینه‌سازی عوامل موثر در میکرونیزاسیون نیتروگوانیدین با استفاده از روش طراحی آزمایشها
بررسی تاثیر سهم کالاهای قابل صدور بر درآمد عمومی (در استان مازندران)
توسعه مدل برنامه‌ریزی استراتژیک با نگرش بهره‌وری تحقیق موردی در صنایع روغن خوراکی
حل مسئله تولید کارگاهی انعطاف‌پذیر با در نظر گرفتن جرایم زودکرد و دیرکرد
مدل‌سازی تخصیص منابع زیرزمینی (سنگ آهن، مس ، نفت و طلا)
مدلسازی، شبیه‌سازی کامپیوتری و بهینه‌سازی بخش کوره بلندهای تمام اتوماتیک یک واحد بزرگ صنعت فولاد
بررسی فنی، اقتصادی مونتاژ کامپیوتر شخصی در ایران
Is there a shortcut in Eclipse to Re-run the most recently launched program?
Eclipse Plugin does not work in FlashBuilder/FlexBuilder Standalone
How do I know when user minimizes / maximizes Eclipse?
How do you make eclipse use an existing svn working copy?
eclipse is not building my EAR correctly - sometimes it forgets the war, and always leaves out my library jars - why?
Portable Eclipse
Attach the Java Source Code
Eclipse UI Plugins
Eclipse 3.4 GWT 1.6 project - how to reference source from other projects?
What comes after Eclipse Galileo?
*