حل مدل ورود دسته‌ای کارها در محیط جریان کارگاهی ترکیبی با دو ایستگاه


حل مدل ورود دسته‌ای کارها در محیط جریان کارگاهی ترکیبی با دو ایستگاه
در شرایط حاضر و با توجه به افزایش شدت رقابت ساوقت های تولیدی، وقت بندی برنامه از اهمیت بیشتری برخوردار هست.


بررسی انتقال تکنولوژی تولید سرامیکهای صنعتی برای مصرف درساخت لامپ‌ها و امکان توسعه آن برای تولید سایر مصارف و بررسی
در این تحقیق یک مدلسازی جدید برای مسئله جریان کارگاهی دو مرحله ای انعطاف پذیر با حالت ورود دسته ای سری کارها به مرحله اول ارائه شده هست.


ارزیابی وضعیت انتقال تکنولوژی در صنعت شیلات (ماهی کیلیک
تابع هدف در این تحقیق عبارت هست از حداقل کردن مقدار دامنه عملیات و حداکثر تأخیر در مدل ارائه شده.


بررسی وضع موجود نیروی انسانی و تهیه نظام نیروی انسانی درصنایع سنگین
در این مسئله از سه الگوریتم فراابتکاری ژنتیک، جستجوی ممنوعه و شبیه سازی تبرید چندهدفه به منظور حل مدل هستفاده شده هست.


طراحی نظام مناسب برای انتقال تکنولوژی
به منظور بررسی عملکرد جواب های به دست آمده از روش های ارائه شده از معیارهای کارایی همگرایی و تنوع هستفاده شده هست.


ارزیابی وضعیت انتقال تکنولوژی در صنعت لاستی


مطالعه مسایل تولیدی چند مرحله‌ای


72 out of 100 based on 27 user ratings 152 reviews

توسعه الگوریتمی جهت کاربرد تئوری محدودیت هادر زمانبندی پروژه
بررسی و تعیین عملکرد اقتصادی زیر شاخه‌های صنایع ایران با استفاده از روشهای تحلیل چندگانه
بررسی و بهینه‌سازی یک نیروگاه بخاری از دیدگاه ارگونومی و ماکروارگونومی
نگرشی نوین در تجزیه و تحلیل و طراحی ساخت یافته سیستم‌های اطلاعات
الگویی برای مدیریت ضایعات در یک سیستم تضمین کیفیت به کمک کامپیوتر در صنعت آهنگری
طراحی سیستم نگهداری و تعمیرات شناورهای حمل و نقل دریایی برای نیروی دریایی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی
بررسی امکان ایجاد و انتقال تکنولوژی نیمه‌هادی
طراحی سیستم برنامه‌ریزی تولید در کمپانیهای سرمسازی
Is there a shortcut in Eclipse to Re-run the most recently launched program?
Eclipse Plugin does not work in FlashBuilder/FlexBuilder Standalone
How do I know when user minimizes / maximizes Eclipse?
How do you make eclipse use an existing svn working copy?
eclipse is not building my EAR correctly - sometimes it forgets the war, and always leaves out my library jars - why?
Portable Eclipse
Attach the Java Source Code
Eclipse UI Plugins
Eclipse 3.4 GWT 1.6 project - how to reference source from other projects?
What comes after Eclipse Galileo?
*