تصمیم‌گیری گروهی با معیارهای چندگانهء کیفی


تصمیم‌گیری گروهی با معیارهای چندگانهء کیفی
در این رساله قصد بر اون هست که روشی ارائه شود تا بتوان به کمک اون در مورد مسائل کیفی پیرامون و یا محیط صنعتی و یا محیطهای تصمیم‌گیری پارلمانی به نتیجه صحیح و منطقی رسید.


بهینه سازی مشخصات کیفی قطعات خودرو با استفاده از تکنیک طراحی آزمایشات در کارخانه پلی اورتان
نکته در خور توجه اونکه در اکثر مسائل تصمیم‌گیری اطلاعات دقیقی در دست نیست ولی تصمیم‌گیرنده قصد دارد با توجه به این اطلاعات نادقیق و یا حسی بین چند راه‌حل یکی را برگزیند.


پژوهش در پیاده سازی روش مدیریت بر مینای هدف در راه آهن ج.ا.ا و ارائه مدل کاربردی
در روش ارائه شده این امکان به تصمیم‌گیرنده داده می‌شود که با توجه به اطلاعات نادقیق و یا حسی به یک نتیجه منطقی برسد علاوه بر اون می‌تواند نظر سایر افراد خبره را در تصمیم خود دخیل نماید.


حل مسئله فروشنده دوره گرد با پنجره زمانی فازی به کمک الگوریتم ژنتیک
برتری روش ارائه شده نسبت به روشی که پروفسور یاگر توسعه داده هست این هست که می‌توان به نظر افراد خبره وزنهای مختلف داد و با توجه به تخصص هر فرد خبره میزان‌نظر اونها را در تصمیم نهایی کم و یا زیاد نمود.


محاسبه تابع قابلیت دسترسی و تابع نوسازی مدلهای خرابی دو بعدی در مسائل نگداری و تعمیرات احتمالی
روشی که پروفسور یاگر ارائه نمودند بسیار بدبینانه بوده و جواب محتاطانه‌ای ارائه می‌نماید که این ضعف در روش ارائه شده برطرف شده هست .


انتخاب زیرمجموعه های مناسب از راهکارها با در نظرگرفتن محدودیتها (مطالعه موردی در شرکت ایران خودرو)
همچنین به لحاظ وقت‌گیر بودن محاسبات نرم‌افزاری نیز جهت سهولت هستفاده از این روش ارائه گردیده هست .


تعیین اندازه دسته تولیدی در تکنولوژی گروهی


بررسی ارتباط بین فن آوری اطلاعات و سبک رهبری مورد کاوی : ( مرکز تحقیقات دریایی اصفهان )


96 out of 100 based on 46 user ratings 546 reviews

سیستم برنامه ریز و کنترل تولید و مواد در یک واحد صنعتی
اطلاعات و سیستم های اطلاعاتی لازم برای مدیریت زنجیره عرضه -مطالعه موردی زنجیره عرضه تحقیقات آموزش و پرورش
طراحی مدل شبیه سازی کامپیوتری فرایند امور خدمات مشترکین در یک شرکت آب و فاضلاب به منظور تبیین راهکارهای بهبود دهنده
بررسی مشکلات خط تولید و ارائه راهکارهای مناسب جهت دستیابی به ظرفیت اسمی تولید در شرکت پارسیلون
کارایی و موثربودن سیستم شبیه سازی کانبان بر اساس نظام تولید بهنگام در صنایع خودروسازی
خودارزیابی کیفیت بارویکرد برنامه ریزی ارزش
توسعه روش کنترل کیفیت بهینه برای سیستم های تولیدی انعطاف پذیر
Is there a shortcut in Eclipse to Re-run the most recently launched program?
Eclipse Plugin does not work in FlashBuilder/FlexBuilder Standalone
How do I know when user minimizes / maximizes Eclipse?
How do you make eclipse use an existing svn working copy?
eclipse is not building my EAR correctly - sometimes it forgets the war, and always leaves out my library jars - why?
Portable Eclipse
Attach the Java Source Code
Eclipse UI Plugins
Eclipse 3.4 GWT 1.6 project - how to reference source from other projects?
What comes after Eclipse Galileo?
*