مدل‌سازی و ارائه روش حل برای مسئله مسیریابی انتخابی باز وسیله نقلیه با در نظر گرفتن قیمت‌گذاری


مدل‌سازی و ارائه روش حل برای مسئله مسیریابی انتخابی باز وسیله نقلیه با در نظر گرفتن قیمت‌گذاری
در این پایان‌نامه مسئله مسیریابی انتخابی باز وسیله نقلیه با در نظر گرفتن قیمت گذاری بررسی شده هست.


مدل‌سازی جهت بهبود بهره‌وری شرکت‌های آب و فاضلاب با استفاده از تکنیک الگوگیری
این مسئله هدف بیشینه کردن سود را حساس به قیمت در نظر می‌گیرد طوری که با افزایش قیمت، تقاضای مشتریان کاهش می‌یابد و این کاهش تقاضا اثر خود را در تابع هدف با اثرگذاری بر سود از طریق اینکه آیا مشتری مورد نظر انتخاب شود و یا خیر، نشان دهد و همچنین با توجه به فرض اجاره‌ای بودن وسایل نقلیه نیاز به بازگشت به دپو برای ناوگان حمل‌ونقلی وجود ندارد.


بهینه‌سازی پخش بار در بین نیروگاههای حرارتی
از طرف دیگر به‌منظور کسب حداکثر رضایت توزیع‌نمايندگان، توزیع متوازن کالا بین توزیع‌نمايندگان به‌عنوان هدف دوم در نظر گرفته می‌شود.


طراحی یک برنامهء جامع برای توسعهء مدیران اجرایی با استفاده از یافته‌های نظری و تجربی
یک مدل ریاضی تک هدفه و یک مدل ریاضی دو هدفه برای مسئله مذکور ارائه شده هست، تفاوت دو مدل تنها در توابع هدف بوده و محدودیت‌های یکسانی دارند.


ارزیابی کارایی نظام مشارکت در بهره‌وری مراکز تحقیقاتی
تابع هدف اصلی (تابع هدف مدل تک هدفه و تابع هدف اول مدل دو هدفه) درآمد حاصل از فروش منهای هزینه‌های ناشی از توزیع کالاها هست که به دنبال حداکثر ساختن سود با در نظر گرفتن قیمت‌گذاری می‌باشد، درحالی‌که تابع هدف دوم (مدل دو هدفه) به دنبال حداکثر ساختن رضایت توزیع‌نمايندگان از طریق ایجاد توازن بین وسایل نقلیه در توزیع کالاها می‌باشد.


بکارگیری استانداردهای ایزو 9000 در مراکز تحقیقات صنعتی


توالی محصولات در خط مونتاژ چند مدلی و متعادل‌سازی خط


72 out of 100 based on 57 user ratings 1232 reviews