ارائه راه حل جدید برای مسآله فروشنده دوره گرد چند هدفه دوره‌ای با پنجره زمانی فازی


ارائه راه حل جدید برای مسآله فروشنده دوره گرد چند هدفه دوره‌ای با پنجره زمانی فازی
هزینه‌های توزیع فیزیکی کالاها حجم قابل توجهی از هزینه‌های سالانه کالاها را در اقتصاد هر کشور به خود اختصاص می‌دهد.


ارزیابی اثربخشی استقرار سیستم های مدیریت کیفیت مبتنی بر سری استاندارد ‏‎ISO 9000‎‏در ایران با تمرکز بر فرآیندهای تجاری وعملیاتی
بهبود روش‌ها و الگوریتم‌هایی که برای مسائل مختلف مسیریابی مطرح شده‌اند باعث کاهش هزینه‌ها شده و منافع بسیاری برای مصرف نماينده به همراه دارد.


ارائه یک متدولوژی برای تحلیل و طراحی شبکه استراتژیک صنعت خودروسازی ایران
توزیع سوخت بین مناطق مختلف نیز یکی از مسائل مسیریابی هست که از مسائل مهم و پايه ی کشور بشمار می‌رود.


مدل دینامیکی اقتصاد کلان
مخازن وسایط توزیع سوخت در دپو پر شده و به شهر‌ها و مکان‌های مورد نظر سفر می‌نمايند، تقاضای هر مکان را برآورده کرده و پس از اتمام موجودی به دپو برمی‌گردند.


تاثیر به کارگیری سیستم های کیفیت در بهره وری خط تولید
بنابراین می‌توانیم مسأله توزیع سوخت را بعنوان یک مسأله مسیریابی وسایط نقلیه(VRP ) در نظر بگیریم.


مدل سنجش تاثیر یکپارچه سازی مجازی ‏‎CAE‎‏/‏‎CAM‎‏/‏‎CAD‎‏ بر بقا سازمان تولیدی
در تحقیق انجام شده ما موردی را مطالعه می‌کنیم که در اون تقاضا نامعین هست یعنی تا وقت رسیدن به اون مشخص نمی‌شود فرض می‌کنیم تقاضا از یک توزیع مشخص پیروی کند.


طراحی سیستم تولید سلولی در شرایط تقاضای پویا و احتمالی و حل آن با استفاده از یک روش ابتکاری کارآمد
تعداد وسایط نقلیه محدود و معین هست و هر مشتری دارای یک پنجره وقتی هست یعنی خدمت‌رسانی به هر مشتری تنها در این فاصله وقتی صورت می‌گیرد.


‏‎PFMEA‎‏ در فرآوری سازه های موشکی
وقت رسیدن بموقع برای هر مشتری را یک عدد فازی در نظر می‌گیریم.


رابطه فرهنگ سازمانی با توسعه ابعاد مدیریت کیفیت فراگیر
در این تحقیق به جای یک عمل برگشت ساده به دپو پس از پایان موجودی، از یک سیاست بازپرسازی هستفاده می‌کنیم سیاست بازپرسازی اینگونه هست که عمل برگشت می‌تواند قبل از اتمام کامل موجودی رخ دهد بنابراین هر یک از نقاط مسیر می‌توانند به عنوان نقطه برگشت در نظر گرفته شوند.

هدف مسأله تعیین سیاست بازپرسازی بر روی مسیرها هست بطوری که کل هزینه مورد انتظار روی مسیرها و کل تأخیر مینیمم شود.

هزینه مورد انتظار، مجموع هزینه مورد انتظار سفر بر روی هر مسیر و تجاوز از پنجره وقتی تحویل هست.

ما برای هر روز زود رسیدن و یا هر روز دیر رسیدن یک جریمه در نظر می‌گیریم.

برای بدست آوردن مقدار هزینه مورد انتظار برای هر مسیر از یک رویه بازگشتی هستفاده می‌کنیم.

روش حل مسأله، یک روش حل دقیق می‌باشد.

مسأله در زبان برنامه‌نویسی C نوشته شده و با هستفاده از نرم‌افزار Studio visual اجرا شده هست.
74 out of 100 based on 64 user ratings 914 reviews