قراردادهای آتی طلا به عنوان ابزار پوشش ریسک یا یک سرمایه‌ی امن: مطالعه موردی بورس اوراق بهادار تهران


قراردادهای آتی طلا به عنوان ابزار پوشش ریسک یا یک سرمایه‌ی امن: مطالعه موردی بورس اوراق بهادار تهران
پوشش ریسک یکی از پايه ی‌ترین مباحث سرمایه‌گذاری هست که از زوایای مختلفی می‌توان به این موضوع پرداخت.


کاربرد مساله چیدمان اقلام در کانتینر-مورد سایپا
یکی از مباحث مرتبط یا پوشش ریسک که در سال‌های اخیر توجه زیادی به اون جلب شده، بحث سرمایه‌ی امن هست.


بررسی فنی-اقتصادی شبکه اکسیژن در شبکه فیبرنوری شرکت مخابرات ایران
این موضوع به رفتار سرمایه‌گذاران در وقت‌های بحرانی و ریزش شدید بازار‌های مالی مرتبط هست.


سنجش بهره وری نیروی انسانی در صنعت فرش ماشینی استان خراسان و بررسی عوامل موثر بر آن
تحقیقات زیادی در سال‌های اخیر برای جستجوی دارایی‌هایی که در وقت‌های ریزش شدید بازارهای مختلف بتوانند ارزش خود را حفظ نمايند و یک پناهگاه امن برای ثروت سرمایه‌گذاران باشند انجام شده هست.


زمانبندی گروهی در سیستم تولید سلولی با تابع هدف چند گانه
این نوع دارایی‌ها را به نوعی تثبیت‌نماينده ی بازار‌های مالی می‌دانند.


گسترش فعالیتهای کیفی ‏‎(QFD)‎‏ در محیط فازی
با‌این‌حال در ایران هنوز تحقیق مرتبطی با این موضوع انجام نشده هست و این در حالی هست که بورس اوراق بهادار شهرستان تهران به عنوان نماینده‌ی اصلی بازار سرمایه‌ی کشور در ماه‌های پایانی سال 92 افت ارزش قابل توجهی پیدا کرد.


نقش سیستم های اطلاعات استراتژیک در دستیابی به مزیتهای رقابتی در بخش مسکن
در این زمینه جستجوی سرمایه‌ای که بتواند در این شرایط، سرمایه‌گذاری جایگزینی به شمار برود ضروری به نظر می‌رسد.


طراحی مدل جامع اندازه گیری بهره وری در مراکز تحقیقاتی
در همین راستا این تحقیق با توجه به قراردادهای آتی سکه‌ی طلا به عنوان نماینده‌ی بازار مشتقه در ایران، به بررسی نقش این قراردادها در ارتباط با سهام پرداخته و خاصیت‌های پوشش ریسک و سرمایه‌ی امن را در مورد اون‌ها مورد مطالعه برنامه داده هست.


کاربرد الگوریتم ‏‎Simulated annealing‎‏ در حل مساله موازنه خطوط تولید موتور و ارائه نرم افزار مرتبط
داده‌های مورد هستفاده شامل بازده‌های روزانه‌ی 21 شاخص سهام و داده ها‌ی بازده قرارداد‌های آتی هستند که مربوط به دوره‌ای هست که شامل دوره‌های صعود و افت بازار سهام می باشد.

با هستفاده از این داده‌ها و یک مدل رگرسیونی ، خواص مورد نظر برای تک تک شاخص‌های سهام در برابر موقعیت‌های خرید و فروش آتی تعیین می‌شود و برای هر شاخص مشخص می‌شود که اخذ چه موقعیتی منجر به پوشش ریسک مناسب و جبران ضرر ناشی از ریزش این دسته از سهام‌هادر وقت‌های ریزش بازار می‌شود.
78 out of 100 based on 53 user ratings 878 reviews