ارائه یک مدل ریاضی برای مساله مسیریابی در حالت وجود پنجره زمانی با در نظر گرفتن زمان سرویس دهی تصادفی


ارائه یک مدل ریاضی برای مساله مسیریابی در حالت وجود پنجره زمانی با در نظر گرفتن زمان سرویس دهی تصادفی
مساله مسيريابي وسيله نقليه، يکي از مهمترين مسائل در علوم مختلف هست.


نقش سیستم های اطلاعات استراتژیک در دستیابی به مزیتهای رقابتی در بخش مسکن
هدف نهايي از حل مساله،کمينه سازي هزينه حمل و نقل کالا و مواد بين دو سطح توليدنماينده و مصرف نماينده با شرط ارضاء مشتري هست.


طراحی مدل جامع اندازه گیری بهره وری در مراکز تحقیقاتی
مساله مسيريابي وسايل نقليه با پنجره وقتی،تعميم يافته‌اي از مساله مسيريابي هست که وسايل حمل و نقل با ظرفيت محدود بایستی سرايشانس‌دهي به هر مشتري را در يک بازه وقتي معين صورت گيرد.


کاربرد الگوریتم ‏‎Simulated annealing‎‏ در حل مساله موازنه خطوط تولید موتور و ارائه نرم افزار مرتبط
در این پایان نامه مساله مسیریابی با پنجره‌های وقتی چندگانه مورد برررسی برنامه گرفته هست که تاکنون در ادبیات موضوع مورد بررسی برنامه نگرفته هست.


گسترش فعالیتهای کیفی در مجتمع های مسکونی
مساله مورد نظر به صورت احتمالی در نظر گرفته شده هست و فرض شده هست که وقت سرویس‌دهی به مشتری از تابع توزیع نمایی پیروی می‌کند.


بررسی مشکلات استقرار سیستمهای مدیریت کیفیت در بخش خدمات و تولید و ارائه راهکارهای لازم (در شرکت های خدمات انفورماتیک)
پنجره وقتی به صورت پنجره‌ وقتی سخت در نظر گرفته شده هست که شروع سرویس‌دهی حتماً بایستی در داخل یکی از پنجره-های وقتی صورت پذیرد.


ارایه یک متدولوژی مناسب جهت تدوین استراتژیهای صادرات نرم افزار
در این پایان نامه‌ ابتدا به معرفی و بررسی مرور ادبیات مساله مسیریابی وسایل نقلیه پرداخته شده هست.


بررسی الگوی رشد نئوکلاسیک در چهارچوب یک اقتصاد سیاسی رانت جویانه
سپس از اونجایی که مساله تاکنون در ادبیات موضوع مورد بررسی برنامه نگرفته هست به توسعه یک مدل برنامه ریزی عدد صحیح مختلط پرداخته شده هست.


بررسی و تحلیل عوامل خروج از خط قطار در راه آهن ایران با استفاده از تحلیل درخت خطا
از اونجایی که نرم افزارهای حل مدل ریاضی موجود قادر به حل مسائل احتمالی نیستند به ارائه دو روش حل برای مساله بر پايه شبیه سازی پرداخته شده هست.

سپس در انتها نیز به منظور ارزیابی کارایی روش‌های حل پیشنهادی تعدادی مساله به صورت تصادفی تولید و جواب بدست آمده از لحاظ کیفیت جواب و وقت حل مورد مقایسه برنامه گرفته‌اند.

روش‌های حل ارائه شده الگوریتم ژنتیک و الگوریتم ابتکاری ممتیک هست که نتایج محاسباتی بدست آمده حاکی از کارایی بالای الگوریتم ممتیک پیشنهادی نسبت به الگوریتم ژنتیک هست.
72 out of 100 based on 17 user ratings 992 reviews