ایجاد صندوق شاخصی بهبود یافته برای ردیابی شاخص با استفاده از رویکرد بهینه‌سازی استوار


ایجاد صندوق شاخصی بهبود یافته برای ردیابی شاخص با استفاده از رویکرد بهینه‌سازی استوار
برنامه ریزی ریاضی شاخه ای از ریاضیات کاربردی هست.


طراحی سیستم تضمین کیفیت نرم افزار براساس خواسته های ‏‎ISO9000-3‎‏
مدلهای ریاضی دارای یک تابع هدف و یک یا چند محدودیت می باشند که با توجه به نوع مسئله راه حل های مختلفی برای اونها وجود دارد.


حذف زوند در نمودار کنترل نسبت اقلام معیوب با استفاده از رگرسیون لجستیک
مسئله مهم در دنیای واقعی وجود عدم قطعیت داده‌ها هست.


ارائه مدلی نوین در مهندسی ارزش با استفاده از اصول ‏‎MCDM‎‏ و بکارگیری آن در شرکت بلبرینگ ایران
اما در مسائل برنامه ریزی ریاضی کلاسیک این عدم قطعیت ها نادیده گرفته می شود.


تجزیه و تحلیل اشتغال به تفکیک جنس، سن، سطح مواد و نوع فعالیت در استان آذربایجان شرقی
در این تحقیق تلاش شده هست که رویکرد بهینه سازی امکانی هستوار برای ایجاد صندوق شاخصی بهبود یافته که ردیابی نماينده شاخص هست مورد بررسی و مطالعه برنامه گیرد.


بررسی نقش برخی از پارامترهای اجتماعی، سیاسی، اقتصادی بر روند مهاجرت مغزها
صندوق شاخصی بهبود یافته از یک سو تلاش می کند تا از شاخص کل انحراف کمتری داشته باشد واز سوی دیگر تلاش می‌ کند تا بازدهی بیشتری نسبت به شاخص هدف کسب کند.


تحقیق و بررسی عملیات مختلف، طبقه بندی و تهیه برنامه زمانبندی برای طراحی سد (مطالعه موردی سد شهید رجائی)
مدل این تحقیق توسط داده های واقعی در بورس اوراق بهادار حل شده هست.


روشی برای حل برنامه ریزی چند سطحی
در این مدل از یک تابع 2 هدفه هستفاده شده هست و از رویکرد برنامه‌ریزی امکانی هستواردر شرایطی که داده ها غیر قطعی هستند برای حل اون هستفاده شده هست.


جایگاه سرمایه گذاری مستقیم خارجی در کشورهای در حال توسعه و عوامل موثر بر جذب آن54 out of 100 based on 39 user ratings 614 reviews