ارائه یک الگوریتم برای تخصیص منابع موازی غیرمشابه و زمان‌بندی فعالیت‌ها با زمان آماده‌سازی وابسته به توالی


ارائه یک الگوریتم برای تخصیص منابع موازی غیرمشابه و زمان‌بندی فعالیت‌ها با زمان آماده‌سازی وابسته به توالی
رشد روزافزون رقابت در بازار جهانی، موسسات تولیدی و خدماتی را مجبور کرده هست که توجه بیشتری به رضایتمندی مشتریان و همچنین کاهش هزینه‌های خود داشته باشند.


تجزیه و تحلیل اشتغال به تفکیک جنس، سن، سطح مواد و نوع فعالیت در استان آذربایجان شرقی
یکی از شاخص‌هایی که به کمک اون می‌توان به اهداف مذکور دست یافت، کاهش وقت تحویل کالا و خدمات با هستفاده از منابع موجود هست که با برنامه‌ریزی صحیح، هستفاده‌ی موثر و کارا از منابع در جهت برآورده نمودن اهداف شرکت میسر می‌گردد.


بررسی نقش برخی از پارامترهای اجتماعی، سیاسی، اقتصادی بر روند مهاجرت مغزها
در همین راستا برنامه‌ی تخصیص منابع و وقت‌بندی فعالیت‌ها در محیط‌های کاری مختلف، از ابزارهایی محسوب می‌شود که می‌تواند برای موسسات مزیت رقابتی ایجاد کرده و به سوددهی اون‌ها کمک کند.


تحقیق و بررسی عملیات مختلف، طبقه بندی و تهیه برنامه زمانبندی برای طراحی سد (مطالعه موردی سد شهید رجائی)
این پژوهش نیز با بررسی مطالعات پیشین صورت گرفته در این زمینه، به مطالعه‌ی مسائل مرتبط با این حوزه می‌پردازد.


روشی برای حل برنامه ریزی چند سطحی
در این مطالعه محیط منابع (ماشین‌های) موازی در نظر گرفته شده هست و برای نزدیکی بیشتر محدودیت‌های مفروض مسأله به شرایط واقعی محیط-های کاری، منابع از نوع موازی غیرمشابه و همراه با وقت‌آماده‌سازی وابسته به توالی می‌باشند.


جایگاه سرمایه گذاری مستقیم خارجی در کشورهای در حال توسعه و عوامل موثر بر جذب آن
برای حل این مسأله ابتدا یک مدل ریاضی برنامه‌ریزی خطی ارائه شده هست اما به دلیل پیچیدگی این دست از مسائل، مدل مذکور فقط مسائل با ابعاد کوچک را می‌تواند حل کند.


موانع ایجاد سازمان های یادگیرنده در ایران
برای مرتفع نمودن این مشکل الگوریتمی ابتکاری پیشنهاد و عملکرد اون بر پايه داده‌های تصادفی سنجیده ‌شده هست.


پیش بینی بار در شبکه های قدرت با استفاده از سیستم خبره
در ادامه از این الگوریتم برای حل مسأله‌ای واقعی هستفاده و نتایج اون بیان گردیده هست.


تجزیه و تحلیل خرابی بالقوه و آثار آن با بکارگیری تکنیکهای تصمیم گیری چند شاخصه72 out of 100 based on 37 user ratings 512 reviews