بررسی و کنترل خوردگی و رسوبدهی در سیستم خنک کننده شرکت صنایع شیمیایی فارس


بررسی و کنترل خوردگی و رسوبدهی در سیستم خنک کننده شرکت صنایع شیمیایی فارس
در سیستم خنک نماينده شرکت صنایع شیمیایی فارس خوردگی و رسوب گذاری در مسیرهای انتقال آب مشاهده شده هست .


استقرار مرکز اسناد و مطالعات ریخته‌گری ، آهنگری و ماشینکاری در بنیان صنعتی
تشکیل رسوبات باعث کاهش انتقال حرارت و خوردگی شده که در نهایت بازدهی سیستم خنک نماينده این واحد صنعتی را کاهش داده هست .


فوتو آندکادمیم سلناید
دراین تحقیق شرایط ایجاد نماينده خوردگی و رسوب گذاری در سیستم خنک نماينده این واحد صنعتی بررسی شده هست .


تشکیل اکسیدهای مس و آنتیموآن و مطالعه خواص آنها
بررسی های انجام شده نشان می دهد که خوردگی در سیستم خنک نماينده این واحد صنعتی از حد مجاز بالاتر بوده و رسوبات تشکیل شده عموما محصولات خوردگی هستند .


مطالعه خوردگی فولادهای مختلف توسط آب در درجه حرارت‌های بالا
آزمایشهای انجام شده نشان می دهد که هستفاده از ممانعت نماينده روی-فسفات برای سیستمهای خنک نماينده فولادی چندان نمی باشد و هستفاده از ممانعت نماينده های پلیمری علاوه بر کنترل مناسب رسوب گذاری خوردگی را نیز در حد قابل قبولی حفظ می کند .


بررسی خواص کانه‌های آهنی ایران از نقطه نظر قابلیت احیای مستقیم
همچنین نتایج این تحقیق نشان می دهد که میکروارگانیسم ها در سیستم خنک نماينده این واحد صنعتی باعث تشدید خوردگی و رسوب گذاری شده و میکروب کش مورد هستفاده کارایی مناسب را نداشته و هستفاده از دی اکسید کلر به جای آب ژاول می تواند میکروارگانیسم ها را به شکل موثری کنترل کند .


بررسی معادن سیلیس فیروزکوه و همدان و خاک رس امین‌آباد از نظر دیرگدازی


تولید نمونه‌های آزمایشی میل لنگ لندکروزر


72 out of 100 based on 57 user ratings 182 reviews