تاثیرفاکتورهای مختلف روی تغییرات ابعادی ضمن عملیات آستمپرچدن نشکن


تاثیرفاکتورهای مختلف روی تغییرات ابعادی ضمن عملیات آستمپرچدن نشکن
درپژوهش حاضر به منظور بررسی تاثیر دمای آستنیته کردن ، دما ووقت آستمپرو ریزساختاراولیه بر روی این پدیده از هستوانه هایی با قطر 10 وطول95 میلیمتر از جنس چدن نشکن هستفاده گردید.نمونه ها در محیط گاز آرگون آستنیته و درحمام نمک گاززدایی شده آستمپر گردیدند و ابعاد قبل و سپس آستمپر با دقت ‏‎0/000001 m‎‏ اندازه گیری و مشاهده گردید که با افزایش درجه حرارت آستنیته از 850 تا 950 درجه سانتیگراد و با شرایط تولید ساختار کاملا آسفریتی تغییرات ابعادی زیاد می گردد.


بررسی امکان جایگزینی ماسه سیلیسی داخلی جهت ماهیچه‌سازی فرآیند
در ساختارهای اولیه باحدود صفر ، 45 و100 % پرلیت هرچه میزان پرلیت کمتر باشد رشد ابعادی بیشتر می باشد .


تهیه پودر جوش ریل ترمیت
درمورد اثر دما ووقت آستمپر با بررسی دماهای 250 ، 325 و 400 درجه سانتیگراد دریک شرایط آستنیته ثابت ، با مشاهده یک الگوی رفتاری یکسان دروقتهای متفاوت برای این سه دما تغییرات ابعادی با افزایش دما کاهش می یابد.


تولید چدن با گرافیت کروی از طریق افزودن منیزیم در راهگاه


تکامل روش قالبگیری ماسه‌ای با چسب سیمان با استفاده از منابع داخلی


60 out of 100 based on 55 user ratings 980 reviews