بررسی سینتیک تشکیل فریت سوزنی در فولادهای میکروآلیاژی کم کربن چندفازی


بررسی سینتیک تشکیل فریت سوزنی در فولادهای میکروآلیاژی کم کربن چندفازی
این تحقیق به منظور ایجاد یک ریزساختار غالب فریت سوزنی در یک فولاد میکروآلیاژی کم کربن از سیکلهای مختلف عملیات حرارتی تک مرحله‌ای، دو مرحله‌ای و همچنین عملیات ترمومکانیکی هستفاده شد.


شبیه‌سازی عیوب حفره‌های میکروسکوپی
سپس به منظور بررسی خواص مکانیکی و انجام مقایسه بین ریزساختارهای مختلف، از آزمایش سختی سنجی و پانچ برشی هستفاده شد.


مدل‌سازی کامپیوتری ورقکاری
پارامترهای خواص مکانیکی مورد بررسی در این تحقیق شامل هستحکام نهایی، ازدیاد طول کل تا شکست و اندیس پلاستیسیته (حاصلضرب هستحکام نهایی و ازدیاد طول کل تا شکست) می‌باشند.


تولید آزمایشگاهی کاربید سیلیسیم
در نهایت مشخصه‌های ذرات فاز ثانویه (مارتنزیت و/ یا آستنیت باقیمانده) مورد بررسی واقع شد.


سنتز رنگهای سرامیکی بر پایه زیرکونیا
نتایج این بررسیها نشان می‌دهد که ایجاد لایه فریت مرزدانه‌ای با شرایط موجود در این تحقیق، در توسعه ریزساختار فریت سوزنی در نواحی درون دانه‌ای تاثیری نداشته، در حالیکه اعمال تغییر شکل سبب انتقال ریزساختار غالب بسته‌ای شکل به صورت یک ریزساختار غالب فریت سوزنی با مشخصه درهم قفل شده به همراه فریت چند وجهی شده هست.


شناخت رسهای معدن ذغالسنگ زیرآب (پل سفید) در استان مازندران و بررسی کاربرد بالقوه آنها
نتایج آزمایشها نشان می‌دهند که به طور کلی اعمال تغییر شکل منجر به ظریف شدن ریزساختار نهایی میگردد.


تهیه و ساخت اکسید ایتریم به روش سل-ژل و بررسی ویژگی‌های آن
تغییر شکل در دمای C800 منجر به ایجاد ریزساختار ظریفتری نسبت به دمای تغییر شکل بالاتر (C920) شده هست.


طراحی و شبیه‌سازی فرآیند کشش عمیق به کمک کامپیوتر
همچنین با اعمال تغییر شکل و افزایش مقدار اون خواص مکانیکی بهبود قابل توجهی یافته هست.


کوره دوار ، توسعه آهنگری
به علاوه کاهش دمای تغییر حالت و افزایش میزان تغییر شکل در ناحیه عدم تبلور مجدد، موجب تکامل و توسعه تغییر حالتهای بینیتی و / یا فریت سوزنی و تغییر کسر حجمی و مورفولوژی ذرات فاز ثانویه مارتنزیت/ آستنیت (M/A) شده هست.
72 out of 100 based on 27 user ratings 602 reviews