بررسی اختلالات گازهای خون شریانی در بخش اطفال بیمارستان امام حسین (ع) در طی سالهای 75-1374

بررسی و تحقیقات پیرامون مشکلات مواد مصرفی در صنایع کاشی کشور
تهیه پودر هیدروکسی آپاتیت به روش شیمیایی و ارزیابی خواص فیزیکی و شیمیایی آن
ساخت بوته‌های مولایتی
تولید آلییاژ از طریق واکنشهای درونسوز
تولید منیفلد پژو 405
تولید منیفلد پیکان
تولید سرسیلندر پژو 405
ساخت فتودیود کادمیم تلوراید
بررسی سنتز سزکویی اکسید تیتانیم Ti2o3
طراحی دستگاه نورد رینگ (حلقه)
روش غیرمخرب اندازه‌گیری سختی سطحی فولاد توسط تفرق پرتو ایکس
تئوری کسر موج در پدیده ضربه قوچ در لوله‌ها
مطالعه و بررسی در مورد تثبیت اولویت در مقابل هیدراته شدن
Whether to enable a security-protected feature
How to make absolute cell ref in loop work and skipping over a column in loop?
insert row keeping formula in excel
VSTO - Shared addin for Word and Excel to modify the ribbon
How can I use search results of Google in Excel VBA?
Where can I find documentation for Excel's Pictures collection?
What Excel VBA actions are possible on hidden worksheets or workbooks?
How to obtain the n-th letter of the alphabet
How do I make a burn down chart in Excel?
Multiple conditions in excel 2002
*