بررسی و مقایسه روشهای تشخیصی باکتریولوژیکی نوکاردیوزریوی

سنتز نانو ذرات مواد مغناطیسی دائمی سرامیکی به روش هم‌رسوبی در محیط‌های غیرآبی و بررسی تأثیر نوع محیط رسوب‌دهی بر مشخصات محصولات
بررسی اثر عناصر کمیاب خاکی و زیر کونیم بر رفتار خزشی آلیاژ منیزیم AZ91
تشکیل فریت فوق ظریف (UFF) در فولاد فریتی - پرلیتی با کار سرد و عملیات ترمومکانیکی بعدی
بررسی تأثیر ریز ساختار فولاد کم آلیاژی X70 بر خوردگی ناشی از CO2 در خطوط لوله انتقال گاز شیرین
اتصال آلومینا به مس و بررسی خواص با فرایند سینترینگ پودرهای فلزی(SMPP)
بررسی خواص مکانیکی و ریز ساختار سوپرآلیاژ IN738LC پس از کارکرد در توربین های گازی
بررسی علل شکست و زوال ساختار میکروسکوپی پره های متحرک ردیف دوم توربین گازی ساخته شده از سوپر آلیاژ پایه نیکل و ریختگی Udimet500
تولید پودر نانوکریستال FeAl به روش آلیاژسازی مکانیکی و بررسی خواص مکانیکی قطعه حاصل از آن
بررسی پارامترهای موثر در تولید نانو کامپوزیت آلومینا-زیرکونیا-کاربید سیلسیوم با خواص مکانیکی مطلوب
بررسی تاثیر چند ماده آلی بر خواص خوردگی و الکتروشیمیایی آلیاژ شبکه مثبت باتریهای سرب-اسیدی
اثر سرعت سرمایش بر میزان حلالیت کروم در فرآیند انجماد آلیاژ مس-کروم
تاثیر پارامترهای جوشکاری همزن اصطکاکی بر خواص مکانیکی و ریزساختار فولاد زنگ نزن 304
اعمال پوشش MCrAIY به روش HVOF به عنوان جایگزینی برای روش LVPS بر روی پره‌های توربین گازی و ارائه یک مکانیزم جدید جهت اکسیداسیون نیکل در دمای بالا
Whether to enable a security-protected feature
How to make absolute cell ref in loop work and skipping over a column in loop?
insert row keeping formula in excel
VSTO - Shared addin for Word and Excel to modify the ribbon
How can I use search results of Google in Excel VBA?
Where can I find documentation for Excel's Pictures collection?
What Excel VBA actions are possible on hidden worksheets or workbooks?
How to obtain the n-th letter of the alphabet
How do I make a burn down chart in Excel?
Multiple conditions in excel 2002
*