سینتیک انجماد تک کریستال‌های قلع


سینتیک انجماد تک کریستال‌های قلع
سرعت انجماد قلع در فصل مشترک بین دو فاز (مایع و جامد) در درجه حرارت‌های پائین‌تر از نقطه ذوب اندازه‌گیری شده و مکانیزم انجماد اون تعیین گردید.


اجرای پوشش پلی‌اتیلن با دانسیته بالا بر روی فولاد ساده کربنی (به روش اسپری الکترواستاتیک) و بررسی چسبندگی و مقاومت خوردگی آن
برای این منظور تک کریستالهای بسیار خالص قلع را که در لوله‌های موئین تهیه شده بودند ذوب کرده و سرعت جامد شدن اونها در درجه حرارت‌های مختلف در حین عمل انجماد اندازه‌گیری شد و رابطه بین سرعت انجماد و درجه حرارت فصل مشترک دو فاز بدست آمد.


تاثیر شرایط و مخلوط مواد قالب بر استحکام پوسته‌های سرامیکی در ریخته‌گری دقیق
درجه حرارت واقعی فصل مشترک دو فاز با هستفاده از روابط انتقال حرارت و درجه حرارتی که در مجاورت لوله موئین اندازه‌گیری شده بود تعیین گردید و مشاهده شد که سرعت انجماد تک کریستال‌ها تابعی از درجه حرارت واقعی فصل مشترک دو فاز و بصورت زیر می‌باشد: v=k(T)n T=(Interface Supercooling) n=1.87 k=0.00392 cm/sec.(oC)n با مقایسه نتایج آزمایش و تئوری مربوطه نتیجه می‌شود که فصل مشترک قلع مایع و جامد صاف بوده و نحوه جامد شدن مشابه مکانیزم رشد کریستالی هست که دارای جابجائی میباشد.


بررسی تاثیر مورفورلوژیهای بینیت بر خواص مکانیکی فولادهای کم کربن محتوی نیکل -کرم -مولیبدن


بررسی اثر توام مولیبدات ، نیتریت و سیترات به عنوان ماده کندکننده خوردگی در سیتم برج خنک کننده


78 out of 100 based on 23 user ratings 998 reviews

بررسی اثر ناخالصیهای آهن و گوگرد بر خواص مکانیکی و شکل‌پذیری ورقهای مس و برنج
بررسی تاثیر تلقیح قالب بر دقت ابعادی چدن‌های گرافیتی
بررسی عوامل جوشکاری بر روی خوردگی بین دانه‌ای فولادهای ضدزنگ آستنیتی در آب دریا
بررسی استحکام کششی و مقاومت به اکسیداسیون چدنهای آلومینیم دار در دماهای بالا
شبیه‌سازی کامپیوتری نورد تخت
تهیه پودر زیرکنیای پایدار شده با ایتریا به روش شیمیایی
تاثیر عملیات حرارتی آستمپرینگ و بازپخت بر ریز ساختار و خواص مکانیکی و مقاومت خوردگی چدن نشکن نیم‌درصد وزنی منگنز
بررسی الکتروشیمیایی اثر یونهای مزاحم در فرآیند الکترولیز روی
بررسی تاثیر پوشانها بر روی سیالیت مذاب چدن خاکستری در روش ریخته‌گری توپر
ساخت فریت منگنز-روی مخصوص مبدلهای قدرت
Whether to enable a security-protected feature
How to make absolute cell ref in loop work and skipping over a column in loop?
insert row keeping formula in excel
VSTO - Shared addin for Word and Excel to modify the ribbon
How can I use search results of Google in Excel VBA?
Where can I find documentation for Excel's Pictures collection?
What Excel VBA actions are possible on hidden worksheets or workbooks?
How to obtain the n-th letter of the alphabet
How do I make a burn down chart in Excel?
Multiple conditions in excel 2002
*