تهیه رنگدانه‌های آبی


تهیه رنگدانه‌های آبی
هدف پروژه تهیه رنگدانه‌های آبی از منابع ایران یا مخلوط داخلی و خارجی هست .


بررسی پارامترهای موثر بر عملیات حرارتی فولادهای کم‌آلیاژی حاوی وانادیم
پیگمانهای آبی رنگ دارای مقاومت بالا در مقابل حرارت و اسیدها می‌باشند مورد هستفاده اونها در ساخت کاشی با لعاب در کوره پخته می‌گردد.


بررسی رفتار سولفیداسیون پوششهای کرم سخت روی فولاد
دراین پروژه از پایه‌های مختلف مانند پایه کبالت فلزات دیگر و کانیهای مختلف تولید رنگدانه نمایند.


بررسی عوامل شکست زود هنگام قطعات حساس در توربینهای جت
سپس همراه با لعاب روی کاشی تست خواهد شد.


بررسی تاثیر مواد جوانه‌زا بر سیالات ریزساختار و خواص کششی مقاطع نازک چدن خاکستری


بهینه‌سازی سیکل عملیات حرارتی فولادهای ماریجینگ


72 out of 100 based on 37 user ratings 212 reviews

اثر پارامترهای فرایند ساخت بر ریزساختار قطعات آلومینیائی تهیه شده به روش ریخته‌گری تزریقی
شبیه‌سازی تغییر شکل ورق
تاثیر سیلیسیم بر مقاومت به‌خوردگی و ساختار چدن‌های حاوی سیلیسیم
تاثیر نوع کانه آهنی و زغال‌سنگ برسینتیک احیاء مستقیم بلت کامپوزیتی خوداحیا
بررسی ساختار و تاثیر عوامل تخلخل‌ساز و دمای سینترینگ در فرآیند شکل‌دهی فیلترهای سرامیکی
بررسی تاثیر پارامترهای متالوژیکی بر کیفیت لوله‌های تحت فشار
بررسی علل از بین رفتن کوتینگ قطعات داغ در توربین‌های گازی نیروگاه فارس .
تعیین شرایط بهینه تغییر شکل و عملیات حرارتی جهت افزایش چقرمگی یک فولاد فوق مستحکم
نرم افزار طراحی سیستم حفاظت کاتدی لوله های مدفون در خاک
Whether to enable a security-protected feature
How to make absolute cell ref in loop work and skipping over a column in loop?
insert row keeping formula in excel
VSTO - Shared addin for Word and Excel to modify the ribbon
How can I use search results of Google in Excel VBA?
Where can I find documentation for Excel's Pictures collection?
What Excel VBA actions are possible on hidden worksheets or workbooks?
How to obtain the n-th letter of the alphabet
How do I make a burn down chart in Excel?
Multiple conditions in excel 2002
*