آلیاژهای قابل اتصال به Dental procelain


آلیاژهای قابل اتصال به Dental procelain
آلیاژهای ریخته‌گری شده با پایه کبالت و با پایه نیکل سالهاست که بعنوان پایه‌نگه‌دارنده چینی دندان (پروتز) بکار می‌روند.


شبیه‌سازی تغییر شکل ورق
درواقع این آلیاژها بتدریج جای آلیاژهای گرانبها از فلزات طلا و پلاتین و آلیاژهای اونها را می‌گیرند.


تاثیر سیلیسیم بر مقاومت به‌خوردگی و ساختار چدن‌های حاوی سیلیسیم
از بین آلیاژهای aseNi-B برای ساخت Bridge,Crown بکار می‌رود.


تاثیر نوع کانه آهنی و زغال‌سنگ برسینتیک احیاء مستقیم بلت کامپوزیتی خوداحیا
این آلیاژها برای اتصال in fused-tometalProcela کاربرد وسیعی مخصوصا" در بیست سال اخیر پیدا کرده‌اند.


بررسی ساختار و تاثیر عوامل تخلخل‌ساز و دمای سینترینگ در فرآیند شکل‌دهی فیلترهای سرامیکی


بررسی تاثیر پارامترهای متالوژیکی بر کیفیت لوله‌های تحت فشار
نمایه ها:


78 out of 100 based on 33 user ratings 758 reviews

بررسی علل از بین رفتن کوتینگ قطعات داغ در توربین‌های گازی نیروگاه فارس .
تعیین شرایط بهینه تغییر شکل و عملیات حرارتی جهت افزایش چقرمگی یک فولاد فوق مستحکم
نرم افزار طراحی سیستم حفاظت کاتدی لوله های مدفون در خاک
بررسی اثر پارامترهای متالورژیکی بر جوشکاری انفجاری صفحات مس - آلومینیم ( 6061 )
تولید نیمه صنعتی خمیر لحیم و بررسی انواع آلیاژها و فلاکسهای مصرفی در آن
بازیابی پودر کاربید تنگستن از قراضه های ابزار برشی به روش الکتروشیمیایی
بررسی عملیات حرارتی سوپر آلیاژ پایه نیکل ‏‎U-720‎‏
جوشکاری اصطکاکی تیتانیم /کاربید تنگستن -کبالت و ارزیابی خواص اتصال
بررسی تاثیر ساختار گرافیت و متغیرهای آستمپرینگ بر روی خواص مکانیکی و تریبولوژیکی چدن با تکیه بر بکارگیری در کفشک ترمز قطار
Whether to enable a security-protected feature
How to make absolute cell ref in loop work and skipping over a column in loop?
insert row keeping formula in excel
VSTO - Shared addin for Word and Excel to modify the ribbon
How can I use search results of Google in Excel VBA?
Where can I find documentation for Excel's Pictures collection?
What Excel VBA actions are possible on hidden worksheets or workbooks?
How to obtain the n-th letter of the alphabet
How do I make a burn down chart in Excel?
Multiple conditions in excel 2002
*