بررسی چگونگی ایجاد پوشش کروم سخت بر روی فولاد و اثر درجه حرارت محلول ، غلظت محلول دانسیته جریان بر خواص آن


بررسی چگونگی ایجاد پوشش کروم سخت بر روی فولاد و اثر درجه حرارت محلول ، غلظت محلول دانسیته جریان بر خواص آن
یکی از روشهای جلوگیری از انهدام فلزات پوشش دادن اونها می‌باشد پوشش کرم سخت (hard chroium ) را جهت افزایش طول عمر قطعاتی که در معرض فرسودگی توسط خوردگی ، اصطکاک و سایش هستند ایجاد می‌نمایند مانند قطعات موتورها و پمپها ، کمپرسورها ، پرسها ، پیستونها و ...


تولید و ارزیابی خواص پوششهای اپتیکی به روش ‏‎SOL-Gel‎‏
با توجه به اهمیت کاربرد این پوششها در صنعت و عدم آشنایی صنایع ایران با پروسس تهیه اون ، در این طرح در روش آبکاری الکتریکی (Electroplatry ) جهت ایجاد پوشش کرم سخت بر روی ورقه فولادی هستفاده خواهد شد.


تاثیر اندازه و مقدار ذرات کاربید تیتانیوم بر خواص سایشی کامپوزیتهای فروتیک
و اثر غلظت و درجه حرارت محلول و همچنین دانسیته جریان بر خواص این پوششها مورد بررسی برنامه خواهند گرفت .


توسعه پوشش سرمت ‏‎TiB2‎‏-‏‎Ni(Cr)‎‏ پاشش حرارتی ‏‎HVOF‎‏ از پودر تولید شده به روش سنتز احتراقی‏‎SHS‎‏


تهیه پودرهای در حد نانومترهگزافریت باریم به روش سل-ژل احتراقی


66 out of 100 based on 21 user ratings 146 reviews

بررسی اثر آنتی اکسیدانهای فروسیلیکون سیلیکون و فروسیلیکون-آلومینیوم بر خواص کامپوزیت منیزیا-گرافیت
بررسی خوردگی فولاد ‏‎St 37‎‏ در محیط اسیدی-گازی (اتمسفر اسیدی) با توجه به ویژگی هواکشهای سقفی پالایشگاه شرکت ملی صنایع مس ایران
بررسی رفتار سایشی خراشان سه جسمی فولاد یوتکتوئیدی کم آلیاژ
پوشش دهی کاربید سیلیسیم روی گرافیت با استفاده از فرآیند سنتز احتراقی
بررسی تاثیر پارامترهای مختلف ‏‎(Df,Vf)‎‏ بر خواص مکانیکی کامپوزیت تک جهتی شیشه /اپوکسی در کاربرد فنر تخت خودرو
بررسی رفتار تبلور مجدد دینامیکی و استاتیکی آستنیت در حین عملیات ترمومکانیکی دریک فولاد میکروآلیاژ نایوبیم -وانادیم دار
بررسی عوامل موثر بر پوشش دهی سرامیک اکسیدروی با آلومینیم به روش فلزپاشی
تاثیر عوامل مختلف برفرآیند بریزینگ فولاد321‏‎AISI‎‏ با استفاده از آلیاژهای بر پایه نیکل و منگنز
بررسی رفتار حرارتی و مکانیکی نیترید آلومینیم پیوند واکنشی
ارزیابی خواص مکانیکی و خوردگی ماده مرکب ‏‏‎7075-TiB2‎‏ در شرایط کار شده
Whether to enable a security-protected feature
How to make absolute cell ref in loop work and skipping over a column in loop?
insert row keeping formula in excel
VSTO - Shared addin for Word and Excel to modify the ribbon
How can I use search results of Google in Excel VBA?
Where can I find documentation for Excel's Pictures collection?
What Excel VBA actions are possible on hidden worksheets or workbooks?
How to obtain the n-th letter of the alphabet
How do I make a burn down chart in Excel?
Multiple conditions in excel 2002
*