بررسی بهبود خواص یک آلیاژ مغناطیس دائم با استفاده از عملیات حرارتی و تغییر فرم سرد


بررسی بهبود خواص یک آلیاژ مغناطیس دائم با استفاده از عملیات حرارتی و تغییر فرم سرد
رشد کاربرد مواد مغناطیس دائم ، باعث شده که تحقیقات فراوانی در مورد بهبود خواص اونها انجام گیرد.


بررسی و ساخت دریچه های کشویی آلومینا - کربنی
در این پروژه ، یک آلیاژ مغناطیس دائم از نوع کونایف ، به وسیله ریخته‌گری تولید می‌شود و سپس تحت عملیات حرارتی در اتمسفر محافظ ، و عملیات تغییر فرم نورد سرد برنامه داده می‌شود.


انتخاب و اعمال پوشش لعاب مناسب با شرایط بهینه بر روی مخازن فولادی آب گرم
نتایج آزمایشات دلالت براون دارد که عملیات مذکور باعث ایجاد ساختار میکروسکپی با قابلیت مغناطیس شدن بالا ، در آلیاژ می‌شود.


بررسی اثر کاهش سیمان بر روی خواص بتون های نسوز شاموتی مصرفی در صنایع ذوب مس


بررسی خوردگی تنشی ‏‎(SCC)‎‏ مقاطع جوش آلیاژ ‏‎Ti-6Al-4V‎‏ در محلولهای آبی حاوی یون کلراید


66 out of 100 based on 61 user ratings 536 reviews

تهیه مولیت به روش سینترینگ از آندالوزیت معادن سرتل نهبندان بیرجند واقع در استان خراسان
بررسی مکانیزم تبخیر بوسیله بیم الکترونی و ارائه یک مدل ریاضی و یک برنامه کامپیوتری برای محاسبه سرعت تبخیر براساس پارامترهای بیم الکترونی
تولید نرم افزار آموزشی و پژوهشی از طریق آموزش شبکه های عصبی برای پیش بینی پارامترهای موثر بر خواص مواد
کنترل و مدلینگ استحاله بینیتی در چدن نشکن با استفاده از فرآیند آستمپرینگ در فولاد با ترکیب مشابه
بررسی علل پیچیدگی و رقهای فولادی کم کربن بکار رفته در درب یخچال های کارخانه های آزمایش
بررسی مکانیزم های خوردگی داغ سطوح بیرونی لوله های سوپرهیتر دربویلر کوره های ریورب مجتمع مس سرچشمه
بررسی اثر نحوه آماده سازی سطح بر دوام رنگهای سیلیکونی در کوره آهک پزی مجتمع مس سرچشمه
خوردگی دیرگدازه مصرفی در صنعت فولاد
تاثیر پارامترهای جوشکاری و عملیات حرارتی بر خواص مکانیکی و ساختار فولاد ‏‎AISI 4340‎‏
اثر متغیرهای جوشکاری ‏‎GMAW‎‏ بر روی اعوجاج قطعات فولادی ‏‎ST 52‎‏ ، ‏‎ST37‎‏
Whether to enable a security-protected feature
How to make absolute cell ref in loop work and skipping over a column in loop?
insert row keeping formula in excel
VSTO - Shared addin for Word and Excel to modify the ribbon
How can I use search results of Google in Excel VBA?
Where can I find documentation for Excel's Pictures collection?
What Excel VBA actions are possible on hidden worksheets or workbooks?
How to obtain the n-th letter of the alphabet
How do I make a burn down chart in Excel?
Multiple conditions in excel 2002
*