ساخت فتودیود کادمیم تلوراید


ساخت فتودیود کادمیم تلوراید
احساسگرهای مادون قرمز انواع مختلف دارند که در دو خانواده حرارتی و فوتونی طبقه‌بندی می‌شوند.


بررسی اثر افزودنیها بر روی ویژگیهای الکتریکی وریستورهای اکسید روی
در نوع حرارتی با برخورد امواج IR به احساسگر ، درجه حرارت اون تغییر کرده و به تبع اون یکی از ویژگیهای فیزیکی اون تغییر می‌کند که با اندازه‌گیری این تغییرات می‌توان حضور امواج را متوجه شد.


سنتز سیالون از مواد اولیه ارزان قیمت به روش کاربوترمال
در بین ترکیبات II-V از Cd.


سنتز میکروفیلتر آلومینایی با اندازه حفرات کنترل شده به روش باند واکنشی
Te می‌توان به آسانی P-n ساخت .


بهینه سازی شرایط سنتز رنگدانه صورتی بر پایه زیرکون
انرژی نوار قدغن در دمای معمولی 1/5 en هست .


بازیابی تنگستن از سنگ معدن سیلیت
بدین جهت فتودیود ساخته شده در دمای معمولی به طول موج تقریبا" 82 .


تهیه کامپوزیتهای ذره‌ای آلومینیم - گرافیت و آلومینیم - آلومینا
nm حساس می‌باشد.


بررسی عوامل موثر بر ساخت و خواص فیزیکی المانهای کاربوراندومی
با ایجاد P - n می‌توان حساسیت آشکارساز را به امواج الکترومغناطیس افزایش داد و همچنین راندمان فتودیود را افزایش داد.


سینتیک انجماد تک کریستال‌های قلع60 out of 100 based on 25 user ratings 500 reviews