بازیافت خواص مکانیکی بهینه در آلیاژ آلومینیم سیلیسیم مس 319


بازیافت خواص مکانیکی بهینه در آلیاژ آلومینیم سیلیسیم مس 319
دراین پروژه تاثیر دو عامل سرعت تبرید و شرایط عملیات حرارتی بر روی ریز ساختار و خواص مکانیکی آلیاژ آلومینیم سیلیسیم مس (319) بررسی شده هست بنحویکه با تغییر شرایط تبریدی آلیاژ در حین انجماد، تغییرات مولفه‌های ریزساختاری و نیز خواص مکانیکی مطالعه شده و سعی دریافتن ارتباطی میان ریز ساختار و خواص گردیده و از طریق میزان اهمیت هر یک از مولفه‌های ساختاری بر روی خواص سنجیده شده هست .


رفتار سایشی سه نوع فولاد پرلیتی ریل و چرخ راه‌آهن تحت شرایط متفاوت تریبوسیستم
در ادامه آزمایشات با تغییر شرایط عملیات حرارتی در نمونه‌های تهیه شده در دو سرعت تبرید مشخص ، تغییرات مولفه‌های ریز ساختاری و خواص مکانیکی بررسی شده و سعی بر دستیابی به مدل ریاضی جهت تبین نحوه تغییرات ریز ساختار به ازاء تغییر شرایط عملیات حرارتی شده هست .


تهیهء مواد اولیهء ساینده‌های طبیعی


اثر اتمسفر و درجه حرارت بر ترکیب فازی و اندازه تیتانات باریم تهیه شده به روش واکنش حالت جامد


78 out of 100 based on 43 user ratings 1118 reviews

پوشش سیلیسیم بر زیر لایه مس
رفتار اکسایشی پوشش‌های آلومیناید و کروم - آلومیناید سوپرآلیاژهای پایه نیکلی
بررسی متالورژیکی فصل مشترک آلومینیم - فولاد در جوشکاری انفجاری
تعیین شرایط زینترینگ ماهیچه‌های سرامیکی کوارتز، آلومینا، زیرکونیا
بررسی تاثیر پارامترهای تولید و ترکیب شیمیایی بر زیر ساختار آلیاژهای ‏‎AI-Si‎‏ ریخته گری شده از روش نیمه جامد - نیمه مایع توسط همزن مکانیکی
جداسازی سود وموناس‌های فلورسنت تولید کننده هورمون اکسین و بررسی تأثیر آنها بر رشد گندم (رقم زرین)
ریسک پذیری خوردگی برخی از تجهیزات واحد تصفیه آب
کنترل و ارزیابی عملکرد بهره‌برداری و استقرار تجدید حیات در سطوح قطع یکسره طرح جنگلداری دکتر بهرام‌نیا
1- تولید اکسیژن یکتا به روش شیمیایی و بهینه سازی آن 2- اکسیم زدایی از آلدهیداکسیمها و کتون اکسیمها بوسیله دابکونیوم کلروکرمات و گلایسینیوم کل
تعیین مدل حرکت سیال در قالب در حالت سه بعدی
بررسی مکانیزم ‌ها و رفتار شکست فایلهای چرخشی ‏‎NiTi‎‏مورد استفاده از درمان ریشه دندان
Whether to enable a security-protected feature
How to make absolute cell ref in loop work and skipping over a column in loop?
insert row keeping formula in excel
VSTO - Shared addin for Word and Excel to modify the ribbon
How can I use search results of Google in Excel VBA?
Where can I find documentation for Excel's Pictures collection?
What Excel VBA actions are possible on hidden worksheets or workbooks?
How to obtain the n-th letter of the alphabet
How do I make a burn down chart in Excel?
Multiple conditions in excel 2002
*