تهیه هگزافریت باریم برای مغناطیس‌های دائم و بررسی خواص آن


تهیه هگزافریت باریم برای مغناطیس‌های دائم و بررسی خواص آن
هگزافریت باریم BaFe12o19 از فریت‌های سخت مغناطیسی هست که به خاطر ویژگی‌های مغناطیسی کاربردهای فراوانی دارد.


بررسی تاثیر متغیرهای تولید بر رفتار مکانیکی قطعات متالورژی پودر آهنی حاوی کرم و مولیبدن تولید شده به روش فشردن گرم
در کار فعلی سنتز این ترکیب در سیستم Fe2o3/Baco3/Fe(oh)3,Baco3 مورد مطالعه برنامه گرفت .


کنترل استحاله در آلیاژهای حافظه دار نیکل-تیتانیوم
تجزیه کربنات باریم که معمولا در دماهای بالا (حدود 1300c) صورت می‌گیرد، در سیستم Baco3/fe2o3 مشاهده شد که تجزیه فوق از دمای خیلی کمتری (حدود 750c) شروع شده و به کمک واکنش حالت جامد فاز اولیه Bafe2o4 در حوالی 900-950c تشکیل می‌گردد.


مطالعه الکتروشیمیایی و بررسی علل خوردگی الکترودهای آند سربی در فرآیند الکترووینینگ مس
پس از اون واکنش حالت جامد بین فاز اولیه فوق و مابقی Fe2o3 ادامه یافت و در نهایت فاز هگزافریت Bafe12o19 حاصل می‌گردد.


تاثیر عوامل مختلف بر تصفیه الکتریکی روی
در مخلوطهای تهیه شده از پروسه شیمیایی واکنش موردنظر در محدوده کوچکی از دما (700-850c) صورت گرفته و افزایش دما منجر به افزایش اندازه دانه‌ها و نهایتا زینتر غیرمطلوب می‌شود.


بهینه کردن مدت زمان فرآیند آستنیته در چدن نشکن
پخت بدنه‌ها با توجه به ویژگیهای مغناطیسی در حوالی 1200-1250c و برای وقت‌های زیر 2 ساعت مطلوب می‌باشد.


بررسی رفتار وانادیم در خاکستر سوخت و امکان بازیابی اکسید وانادیم از خاکستر
در دماهای بالاتر و وقت‌های طولانی، دفرمه شدن بدنه و رشد افراطی دانه‌ها مشاهده می‌گردد.


بررسی تولید نسوزهای دولومیتی پیوند مستقیم
مخلوطهای شیمیایی گرچه ساختمان میکروسکوپی ریزدانه‌ای را ایجاد می‌نمايند ولی بخاطر خروج مقدار زیاد مواد فرار برای پروسه یک بار پخت مناسب نیستند.


بررسی اثرات و کورونیوم و معرفی آن
اندازه‌گیری‌های مغناطیسی برای نمونه‌های مختلف نشان می‌دهد که بدنه‌های تهیه شده برای بسیاری از کاربردها مناسب می‌باشند.

با کنترل اندازه دانه‌های هگزافریت باریم سنتز شده در مرحله کلسیناسیون، انتخاب هستوکیومتری مناسب و انتخاب مناسب درجه حرارت پخت می‌توان خواص بدنه‌ها را بهبود بخشید


54 out of 100 based on 39 user ratings 464 reviews