بررسی علل تخریب دیواره اگزوز نیروگاه سیکل ترکیبی فارس

رفتار سایشی چدن نشکن استمپر شده
سینتیک فرآیند آندایز سخت بر روی آلومینیوم 7075 و مکانیزم رشد لایه
بررسی مشخصات فیزیکی و مکانیکی چدن با گرافیت کروی عملیات حرارتی شده به روش آستمپر مستقیم
تاثیر سرعت سرد کردن بعد از اکستروژن بر روی خواص مکانیکی آلیاژهای آلومینیم گروه 6000 (6063، 6061 و 6082)
ایجاد پوشش کامپوزیتی برنج گرافیت بر روی فولاد و بررسی خواص سایشی آن
بررسی پارامترهای مختلف در دستیابی به خواص مکانیکی مطلوب دنده استارت اتومبیل به روش متالورژی پودر
تولید مولیبدنیم به روش سنتز احتراقی آلومینیم و مولیبدنایت
بررسی پارامترهای موثر بر تغییرات ابعادی چدن‌نشکن در فرایند استمپرینگ
ساخت و بررسی مقاومت در برابر شوک حرارتی چدن‌های پر آلومینیم (17/5-25 درصد)
اثر آهنگ سرد کردن پس از عملیات هموژن‌سازی و دمای پیش گرم بیلت بر روی اکسترودپذیری و خواص مکانیکی آلیاژ 6063
اثر کربن معادل بر چقرمگی شکست چدن نشکن
مدلسازی فرآیند نورد سرد محصولات تخت برنجی
بهبود مقاومت به خوردگی چدن خاکستری در محیط اسید سولفوریک
Whether to enable a security-protected feature
How to make absolute cell ref in loop work and skipping over a column in loop?
insert row keeping formula in excel
VSTO - Shared addin for Word and Excel to modify the ribbon
How can I use search results of Google in Excel VBA?
Where can I find documentation for Excel's Pictures collection?
What Excel VBA actions are possible on hidden worksheets or workbooks?
How to obtain the n-th letter of the alphabet
How do I make a burn down chart in Excel?
Multiple conditions in excel 2002
*