شبیه‌سازی انتقال حرارت در حین انجماد به روش المان‌های محدود


شبیه‌سازی انتقال حرارت در حین انجماد به روش المان‌های محدود
رشد روزافزون تکنیکهای مدلینگ کامپیوتری در سالهای اخیر معرف نیاز اقتصادی روزافزون اکثر فرآیندهای صنعتی از جمله روشهای مختلف ریخته‌گری در این زمینه می‌باشد.شبیه‌سازی عددی رفتار حرارتی - مکانیکی قطعه ریخته‌گری و قالب ، به طرح امکان ایجاد تولیدات قوی و موثر در کنار کمترین هزینه و دور ریز فرآیند را می‌دهد.جهت حصول یک بسته نرم‌افزاری عملی، در هسته مرکزی یک سیستم انعطاف‌پذیر کلی طراحی به کمک کامپیوتر (CAD) نیاز به برنامه‌ای جهت اونالیز انتقال حرارت داریم.ابزارهای اجرایی گرافیکی قبل و سپس محاسبات و دیگر ابزارهای مدلینگ هندسی نیز در این خصوص لازم می‌باشند.با وجود چنین سیستمی طراح می‌تواند براحتی نقاط گرم (Hot Spots) که عامل ایجاد تخلخل انقباضی هست را پیشگوئی نموده، با تغییر آرایش هندسی و یا پارامترهای تولید هرگونه ریسکی را حذف نموده و یک انجماد جهت‌دار را در هر قطعه ریختگی تضمین نماید.خواص مکانیکی دلخواه قطعه ریختگی را می‌توان با شبیه‌سازی کنترل نمود و از طریق تجربیات عددی اثرات کاربرد مواد مختلف قالب و خنک‌نماينده‌ها (Chills) یا خطوط سردنماينده (Cooling-Lines)، را مورد بررسی برنامه داد.تلفات ناشی از وجود تغذیه را می‌توان با اپتیمم کردن اندازه اونها و محل برنامه گرفتنشان کاهش داد.بر پايه مدلهای ریاضی ارائه شده در این خصوص ، نرم‌افزاری جهت شبیه‌سازی انتقال حرارت در حین انجماد به روش FEM تهیه شده هست .از FEM بدلیل تسهیل در مدلینگ شکلهای پیچیده و توانایی برخورد با شرایط غیرخطی مرزی هستفاده شده هست .هندسه مسئله با کمک ابزارهایی چون AutoCad به صورت دو یا سه بعدی طراحی شده و طرح نمونه با فرمت هستاندارد DXF وارد برنامه تولیدنماينده مش (Mesh Generator)، CosmosM می‌شود.در این برنامه با کاربرد انواع مختلف المان نمونه مش‌بندی شده و با فرمت هستاندارد MOD، آماده اونالیز می‌گردد.روشهای مختلف تقسیم‌بندی وقتی جهت بکارگیری فرم باقی‌مانده وزندار معادله دیفرانسیل Galerkin و رفتار جملات غیرخطی که ایجاد خواهند شد مورد بررسی برنامه گرفته و از میان اونها روش بکار گرفته شد.از اونجایی که معادلات حاصل بدلیل وابستگی خواص ترموفیزیک به دما یا وقت غیرخطی می‌باشند، از روش Predictor-Corrector جهت حل دستگاه معادلات غیرخطی هستفاده شد.گرمای نهان که یکی از مهمترین ویژگی مدلینگ مسائل انجمادی هست ، بروش اونتالپی که در اون گرمای نهان در تابع پیوسته اونتالپی مستتر هست درنظر گرفته شده هست .انتقال حرارت در فصل مشترک قالب - فلز، که یک پارامتر بحرانی تولید هست و مستقیما" سرعت انجماد راتحت تاثیر برنامه می‌دهد بروش "گره‌های منطبق بر هم" درنظر گرفته شده هست .و در پایان نتایج آزمایشات نقل شده در مقالات در خصوص نمونه‌های فولادی و نیز آزمایشات انجام شده در این مطالعه بر روی نمونه‌های آلومینیمی با پاسخهای حاصل از برنامه شبیه‌سازی مقایسه گردیده که مطابقت مطلوبی را نشان می‌دهد.


بررسی سینتیک احیای کربوتومی سلستیت (سولفات استرونسیم)


تاثیر فاکتورهای عملیات حرارتی بر روی خواص مکانیکی چدن داکتیل آستمپر


74 out of 100 based on 54 user ratings 1154 reviews

اثرنفوذ هیدروژن وتردی تمپر برخواص مکانیکی راکتورهای هیدروکراکر پالایشگاه های نفت
بررسی خوردگی پروانه پمپ سیکلون آسیاب های اولیه کارخانه تغلیظ مجتمع مس سرچشمه
تولیدوبررسی خواص کامپوزیت ذره ای آلومینیم-گرافیت از روش متالورژی پودر درجا
تاثیر پارامترهای مختلف ریخته گری بر تنش های باقیمانده در سوپر آلیاژهای پایه نیکل
تحقیق و بررسی پارامترهای موثر برتولید پودرمس الکترولیتی
اثر پارامترهای آهنگری بر روی ریزساختار یک فولاد میکروآلیاژی کربن متوسط
بررسی اثرهمزمان آلومینیم و کربن برمقاومت به اکسایش همدمای فولادهای آستنیتی مقاوم به حرارت
بررسی خوردگی آرماتورهای فولادی درون بتون حاوی یون کلرید و ارزیابی اثر مضاعف بازدارندگی مولیبدات بر نیتریت درکاهش میزان خوردگی
بررسی شرایط انجماد ، جوانه زایی ، اصلاح و بهسازی بر ریزساختار و خواص مکانیکی آلیاژ آلومینیم 319
بررسی تاثیر پارامترهای عملیات ترمومکانیکی برریزساختار و خواص مکانیکی آلیاژآلومینیم 7075
بررسی تاثیر پارامترهای عملیات ترمومکانیکی برریزساختار و خواص مکانیکی آلیاژ 2024 آلومینیم
ساخت و بررسی خواص فیزیکی / مکانیکی دمای بالا و پایین آجرهای آلومینا بالا با استفاده از منابع بوکسیتی داخلی و خارجی
Whether to enable a security-protected feature
How to make absolute cell ref in loop work and skipping over a column in loop?
insert row keeping formula in excel
VSTO - Shared addin for Word and Excel to modify the ribbon
How can I use search results of Google in Excel VBA?
Where can I find documentation for Excel's Pictures collection?
What Excel VBA actions are possible on hidden worksheets or workbooks?
How to obtain the n-th letter of the alphabet
How do I make a burn down chart in Excel?
Multiple conditions in excel 2002
*