بررسی ساخت ماده مرکب زمینه آلومینیمی از دو روش ریخته‌گری و متالورژی پودر


بررسی ساخت ماده مرکب زمینه آلومینیمی از دو روش ریخته‌گری و متالورژی پودر
مواد مرکب (Compositise) با توجه به ویژگیهای منحصر به فردشان در طی چند دهه اخیر مورد توجه ویژه برنامه گرفته‌اند.


بررسی علل تخریب درام کلسیناتور واحد سودا اش مجتمع پتروشیمی شیراز
زیرا که این مواد با وزن کم، خصوصیات مکانیکی مناسبی را ارائه می‌دهند.


تاثیر عناصر آلیاژی سیلیسیم، منگنز و کربن بر روی سینیتیک استحاله بینیتی در آلیاژهای پایه آهنی
بدین ترتیب که در وزن کمتر و حجمی مساوی با آلیاژهای معمولی دارای خصوصیات مناسبتری می‌باشند.


بررسی خواص جرمهای ریختنی کم سیمان پایه بوکسیتی با توجه به اثر توزیع اندازه ذره و افزودنیها
با توجه به این خصوصیات مواد مرکب کاربرد بسیاری در ساخت اجزاء سازه‌های (Structure) فضائی دارند.


تاثیرحفاظت کاتدی بر خوردگی شیاری فولاد زنگ نزن در آب دریا
از مهمترین و معروفترین مواد مرکب می‌توان به ماده مرکب با زمینه آلومینیمی و تقویت‌نماينده ذره‌ای کاربید سیلیکون (Discontinuous reinforced Aluminium) اشاره نمود.


شبیه سازی جوشکاری زیرپودری تک پاسی با دو الکترود و بررسی علل ایجاد پیچیدگی ناشی از جوشکاری و ارائه راههای کاهنده آن
آلومینیم و کاربید سیلیکون به علت نزدیکی دانسیته اونها می‌توانند خصوصیات عالی مکانیکی را در وزن کم بوجود بیاورند.


بررسی خواص مکانیکی و ریزساختاری فلزجوش فولاد زنگ نزن آستنیتی 316 کم کربن به روش عملیات حرارتی پیرسازی
در این تحقیق نحوه ساخت این ماده مرکب از دو طریق متالورژی پودر و ریخته‌گری تبخیری مورد برسری برنامه گرفته و تاثیر فاکتورهای مختلف از قبیل %، نوع و ابعاد SIC، دمای تف جوشی و دانسیته خام بر روی خصوصیات مکانیکی ان از قبیل سختی، مدول یانگ (E)، تنش تسلیم (oy) و مقاومت سایشی اون بررسی گردیده هست .


اثر آنتیموان بر خواص چدن های نشکن آستمپر(بررسی ریزساختار و خواص مکانیکی)
نتایج آزمایشات نشان داد که تولید کامپوزیت از طریق ریخته‌گری تبخیری همراه با عدم موفقیت می‌باشد.


بررسی سینتیک تشکیل فریت سوزنی در فولادهای میکروآلیاژی کم کربن چندفازی
نتایج حاصل از روش متالورژی پودر نشان می‌دهد که اضافه‌شدن SiC به آلومینیم، منجر به 30 % افزایش در تنش تسلیم، 50 % افزایش در مدول الاستیسیته و تا 70 % افزایش در مقاومت سایشی آلومینیم می‌گردد.
54 out of 100 based on 39 user ratings 1064 reviews

بررسی تاثیر پارامترهای ساخت بر تغییرات ابعادی، سخت و مقاومت سایشی کامپوزیت های مس-گرافیت
بررسی لیچینگ دو مرحله ای کنستانتره سولفیدی مس سرچشمه در اسید سولفوریک و کلرور فریک
بازیابی مس از سرباره کوره شعله ای کارخانه ذوب مس غنی آباد به روش لیچینگ
مقایسه عملیات حرارتی آلیاژهای عملیات حرارتی پذیر آلومینیوم با روش کوره متداول و روش استفاده از کوره با امواج مادون قرمز
بررسی امکان جایگزینی آلیاژ روکش دهی سخت کاربید کرم به جای کاربید تنگستن بر روی ورق فولاد نرم توسط جوشکاری
بهینه سازی اتصالات جوشکاری شده در ساخت بدنه خودرو از نظر استحکام مکانیکی و شرایط ظاهری
Whether to enable a security-protected feature
How to make absolute cell ref in loop work and skipping over a column in loop?
insert row keeping formula in excel
VSTO - Shared addin for Word and Excel to modify the ribbon
How can I use search results of Google in Excel VBA?
Where can I find documentation for Excel's Pictures collection?
What Excel VBA actions are possible on hidden worksheets or workbooks?
How to obtain the n-th letter of the alphabet
How do I make a burn down chart in Excel?
Multiple conditions in excel 2002
*