آنالیز تنش در عملیات حرارتی به روش عناصر محدود


آنالیز تنش در عملیات حرارتی به روش عناصر محدود
عملیات حرارتی(Heat treatment) عبارت هست از فرآیندهائی که بر روی فلزات و آلیاژها در حالت جامد با اعمال گرم کردن و سرد کردن به منظور ایجاد شرایط مطلوب مکانیکی و فیزیکی انجام می‌گیرد.


بازیابی مس از سرباره کوره شعله ای کارخانه ذوب مس غنی آباد به روش لیچینگ
اکثر قطعات صنعتی قبل از کاربرد نهائی تحت این فرآیند برنامه گرفته و تبدیلات فازی و تغییرات دمائی غیریکنواخت در طول قطعه بترتیب باعث ایجاد تنشهای هستحاله‌ای و حرارتی در حین این عملیات می‌شوند.


مقایسه عملیات حرارتی آلیاژهای عملیات حرارتی پذیر آلومینیوم با روش کوره متداول و روش استفاده از کوره با امواج مادون قرمز
در مواردی که مقدار این تنشها از حد تسلیم قطعه تجاوز کند، شکست و پیچش قطعه را به همراه خواهد داشت .


بررسی امکان جایگزینی آلیاژ روکش دهی سخت کاربید کرم به جای کاربید تنگستن بر روی ورق فولاد نرم توسط جوشکاری
بنابراین پیش‌بینی این تنشها از اهمیت ویژه‌ای برخوردار هست .


بهینه سازی اتصالات جوشکاری شده در ساخت بدنه خودرو از نظر استحکام مکانیکی و شرایط ظاهری
در این پایان‌نامه یک روش محاسباتی جهت اونالیز هموقت انتقال حرارت بصورت گذرا و تنشهای حرارتی الاستیک ایجاد شده در حین عملیات حرارتی با هستفاده از روش عناصر محدود و با مدل کردن دامنه بصورت ترکیبی از عناصر مثلثی برای سه حالت تنش صفحه‌ای، کرنش صفحه‌ای و تقارن محوری آورده شده هست .


بررسی عوامل موثر بر کنترل زمان میرایی در چدن نشکن
برنامه ارائه شده دارای قابلیتهای شبکه‌بندی اتوماتیک (Mesh Generation) اشکال منظم، نمایش نتایج بصورت گرافیکی، رسم منحنی‌های تنش بر حسب وقت و مکان می‌باشد.


تعیین منحنی های افت داکتیلیتی گرم فولادهای زنگ نزن و بررسی مکانیزم های موثر بر آن
رسم منحنی‌های دما بر حسب وقت و نمایش کانتورهای تنش ثابت از جمله امکانات برنامه کامپیوتری می‌باشد.


بررسی و ساخت پایه کاتالیست گاما آلومینا
نتایج بدست آمده با نتایج تحلیلی و نتایج ارائه شده توسط دیگر محققین مقایسه شده که تطابق خوب بدست آمده گویای کارآئی و دقت برنامه ارائه شده می‌باشد.


بررسی خواص شکل پذیری و اندازه گیری مقادیر توان کارسختی و نسبت کرنش پلاستیک در ورق های تولیدی فولاد مبارکه
اونالیز در چند مورد از جمله هستوانه‌ای به قطر 40mm و طول 200mm و شمشی به ابعاد 10cm x 10cm x 100cm از جنس آلیاژ آلومینیم 7075 در شرایط محیط سردنماينده آب 20 درجه سانتیگراد و دمای اولیه 470 درجه سانتیگراد انجام گرفته هست .

نتایج بدست آمده نشان می‌دهند که تنشهای ایجاد شده در مراحل اولیه (ثانیه‌های اول) کوئنچ بمراتب بزرگتر از تنشهای باقیمانده در انتهای عملیات حرارتی می‌باشند.

در نمونهء هستوانه‌ای تنشهای محیطی و محوری Qz، از یک ماکزیمم تنش کششی در نزدیک مرکز شروع و به یک ماکزیمم تنش فشاری در سطح خاتمه می‌یابند.

همچنین تنش شعاعی Qr در مرکز کششی و در سطح به مقداری معادل صفر می‌رسد.
66 out of 100 based on 41 user ratings 566 reviews