بررسی عوامل موثر بر ریخته‌گری دوغابی شیشه سرامیکهای کوردیریتی


بررسی عوامل موثر بر ریخته‌گری دوغابی شیشه سرامیکهای کوردیریتی
شیشه سرامیکی کوردیریتی بدلیل خواص حرارتی، مکانیکی و شیمیایی بسیار مناسب و همچنین امکان تهیه قطعاتی از طریق کریستالیزاسیون و زینترینگ پودر شیشه طی برنامه حرارتی مناسب ، مورد توجه بسیاری از محققین برنامه گرفته هست .


بررسی مسائل ژنومورفولوژی آزاد راه زنجان -تبریز در شهرستان هشترود
در تلاش حاضر برای اولین بار رفتار رئولوژیکی دوغاب حاوی شیشه کوردیریتی مورد بررسی برنامه گرفت بهمین منظور پس از انتخاب ترکیب مناسب و ذوب اون در کوره آزمایشگاهی اثر پارامترهای مهم در ریخته‌گری دوغابی همانند توزیع اندازه دانه‌بندی، در صد ماه جامد، اثر روانسازهای متفاوت و اثر PH بر روی پودر شیشه کوردیریتی مورد بررسی و با کمک روانسازی تری پلی فسفات سدیم دستیابی به 77/5 % ماده جامد با توزیع اندازه دانه‌بندی محدوده اوندریازن و خواص رئولوژیک مطلوب میسر شد.


طراحی و تبیین مدل برنامه ریزی راهبردی دانشگاه پیام نور استان تهران
قطعات شکل داده شده در درون قالب گچی با سرعت 1.2mm/min ریخته‌گری و پس از خارج‌شدن از قالب ، کاملا خشک شده و نمونه‌ها در دماهای مختلف با سرعت مشخص تحت عملیات حرارتی برنامه گرفت .


بررسی تطبیقی دین و دنیا در نهج البلاغه و مقایسه آن با یهود
پس از بررسی بر روی الگوهای XRD، دانسیته، هستحکام و انقباض پخت و SEM دمای اپتیمم مشخص شد و ضریب انبساط حرارتی بهترین نمونه اندازه‌گیری و نقل شده هست .


بررسی تغییرات در تصاویر و سیگنالهای دتکتور اشعه ایکس بر حسب ضخامتهای متفاوتی از فیلترهای مناسب


لزوم بازمهندسی فرآیندهای سازمانی جهت تحقق اهداف برنامه ریزی استراتژیک (مورد: شرکت سازندگی انصار و سرمایه گذاری عمران و مسکن مهر)


54 out of 100 based on 39 user ratings 464 reviews

مبانی جرم انگاری در حقوق کیفری ایران (پس از انقلاب اسلامی)
تحلیل و ارائه تکنولوژی فرم دهی لوله های جدار نازک
اثر فرایند آلومینایزینگ بر مقاومت به اکسیداسیون فولاد زنگ نزن نسوز ‏‎DIN1,4837‎‏
مشخص سازی عملگرهای خطی حافظ حاصل ضرب‌های ژوردان صفر روی جبرهای عملگری
جوابهای تناوبی معادلات مرتبه دوم با پتانسیل وابسته به زمان
بررسی تعدادی از عناصر سنگین در آبهای شرب منطقه قاین درسال 1372
یک دیدگاه جدید مشتق شده از واریته گروهها
یک سیستم رای گیری با استفاده از تحلیل پوششی داده‌ها
بررسی تاثیر آموزش فرآیند پرستاری بر کیفیت مراقبت از بیماران بستری در بیمارستانهای منتخب دانشگاه علوم پزشکی اصفهان سال 1387
Whether to enable a security-protected feature
How to make absolute cell ref in loop work and skipping over a column in loop?
insert row keeping formula in excel
VSTO - Shared addin for Word and Excel to modify the ribbon
How can I use search results of Google in Excel VBA?
Where can I find documentation for Excel's Pictures collection?
What Excel VBA actions are possible on hidden worksheets or workbooks?
How to obtain the n-th letter of the alphabet
How do I make a burn down chart in Excel?
Multiple conditions in excel 2002
*